Մեր առաքելությունը

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը աջակցում է բնական միջավայրի պաշտպանությանն ու վերականգնմանը հետազոտությունների, կրթության և համայնքների ներգրավման միջոցով։

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2018

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2018

ՄԱԶԾ բնապահպանական կրթության վերապատրաստման դասընթացների փաթեթներ

ՄԱԶԾ բնապահպանական կրթության վերապատրաստման դասընթացների փաթեթներ

2016-2017 ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
0
իրականացված հետազոտական և իրազեկման նախագծեր
0
ՀԱՀ-ի մագիստրոսական և բակալավրի ծրագրերում դասավանդված էր առարկաներ
0
կենտրոնների աշխատանքներում ներգրավված կամավորներ, պրակտիկանտներ
0
նոր նախագծերի մշակում՝ պատրաստված ՅԿԲ/ՊՀԿ կողմից, կամ որոնց մաս են կազմել կենտրոնները
0
1100 մասնակիցների ներգրավմամբ մեծ կոնֆերանսների իրականացում
ԱՌԸՆՉՎՈՂ ԿԱՅՔԵՐ
CRM

CRM

ՀՕԲՆ

ՀՕԲՆ

ԱՏՀ

ԱՏՀ

1000 տերևուկ նախագիծ

1000 տերևուկ նախագիծ