Ամսվա էկո-թեմա

Էներգիայի արդյունավետ կառավարման արդյունքում ՀԱՀ-ը ամռանը 34%-ով կրճատել է էլէներգիայի սպառումը


Երևան, 2016թ. նոյեմբերի 11-2016թ.-ի հուլիս ամսվա ընթացքում էլէներգիայի տնտեսմանն ուղղված միջոցառումների արդյունքում հաջողվել է ամռանը սպառված էներգիայի ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատել 34%-ով:

Ավելին

ՀԱՀ «Սննդային շղթան դպրոցի բակերում» ծրագիրը փորձարկվել է Երևանի երկու դպրոցներում


Երևան, Հայաստան – ՀԱՀ Յակոբեան Կենտրոնի և Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցության երկրորդ տարին սկսվեց «Շրջակա միջավայրը և ես» կրթական ծրագրի մեկնարկով, որի շրջանակում միջին և ավագ դպրոցի աշակերտներն իրենց դպրոցներում մասնակցում են բնապահպանական կրթության վերաբերյալ բազմապրոֆիլ և ինտերակտիվ կրթական ծրագրի։

Ավելին

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՓՈՔՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ


Բնապահպանական կրթության ցանցը (ԲԿՑ) հայտարարում է բնապահպանական կրթություն իրականացնելու փոքր ծրագրերի բաց մրցույթ բոլոր հետաքրքրված անձանց համար: Ծրագրերի թեմաները կարող են ներառել ջուր, էներգիա, թափոնների կառավարում/վերամշակում, կենսաբազմազանություն, վտանգված տեսակներ, բնության պահպանություն կամ վերականգնում, էկոհամակարգեր կամ մասնակցի ընտրությամբ այլ բնապահպանական թեմաներ:

Ավելին

Ընթացիկ նախագծեր

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա


Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամը և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը համատեղ կազմակերպում են «Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա»՝ առաջարկելով վերականգնվող էներգիայի, էներգաարդյունավետության և էներգետիկայի կառավարման վերաբերյալ ինտենսիվ երկշաբաթյա դասընթաց:

Ավելին

էներգաարդյունավետ շենքերի նորարար տեխնոլոգիաների մագիստրոսական ծրագիր ՌԴ և ՀՀ համալսարանների և շահագրգիռ կողմերի համար


ԿԳՌԿ-ն, որի մեկնարկն ակնկալվում է 2017թ.-ի աշնանը, առաջարկում է մագիստրոսական աստիճան ևմասնագիտական վկայագիր, որն ուսանողներին կօժտի խելացի, կայուն և ռեսուրսների օգտագործման տեսանկյունից արդյունավետ համակարգեր և գործառնություններ մշակելու և կառավարելու համար անհրաժեշտ տեսական և կիրառական գործիքներով։

Ավելին

«Հազարտերևուկ» նախագիծ


«Հազարտերևուկ» նախագիծը Հայկական բնապահպանական ցանցի՝ «Earth Island» ինստիտուտի ծրագրի և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի միջև համագործակցության արդյունք է:

Ավելին