Նյութեր

Ակադեմիաի մասին | Մենթորների դասընթաց | Երիտասարդության և քաղհասարակության դասընթաց | Երիտասարդության և քաղհասարակության քայլը՝ նախագծային առաջարկների մշակում |  Երիտասարդության և քաղհասարակության քայլը ՝ նախագծերի իրականացում | Եզրափակիչ փառատոն | Նյութեր |  Կապ

Մենթորների դասընթաց

 

Դասընթաց «Երիտասարդության և քաղհասարակության քայլը դեպի կայուն էներգետիկա գյուղական համայնքներում»