Բնապահպանական կրթության ցանց (ԲԿՑ)

«Բնական միջավայրը և ես» ծրագիր
«Սննդային շղթան դպրոցի բակերում» ծրագիր
Կրթության վերաբերյալ էլեկտրոնային տվյալների բազա

«Հայաստանի թռչունները» ուղեցույց և տեսագրություններ