Էներգիայի արդյունավետ կառավարման արդյունքում ՀԱՀ-ը ամռանը 34%-ով կրճատել է էլէներգիայի սպառումը


Երևան, 2016թ. նոյեմբերի 11-2016թ.-ի հուլիս ամսվա ընթացքում էլէներգիայի տնտեսմանն ուղղված միջոցառումների արդյունքում հաջողվել է ամռանը սպառված էներգիայի ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատել 34%-ով:

Ավելին

ՀԱՀ «Սննդային շղթան դպրոցի բակերում» ծրագիրը փորձարկվել է Երևանի երկու դպրոցներում


Երևան, Հայաստան – ՀԱՀ Յակոբեան Կենտրոնի և Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցության երկրորդ տարին սկսվեց «Շրջակա միջավայրը և ես» կրթական ծրագրի մեկնարկով, որի շրջանակում միջին և ավագ դպրոցի աշակերտներն իրենց դպրոցներում մասնակցում են բնապահպանական կրթության վերաբերյալ բազմապրոֆիլ և ինտերակտիվ կրթական ծրագրի։

Ավելին

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՓՈՔՐ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ


Բնապահպանական կրթության ցանցը (ԲԿՑ) հայտարարում է բնապահպանական կրթություն իրականացնելու փոքր ծրագրերի բաց մրցույթ բոլոր հետաքրքրված անձանց համար: Ծրագրերի թեմաները կարող են ներառել ջուր, էներգիա, թափոնների կառավարում/վերամշակում, կենսաբազմազանություն, վտանգված տեսակներ, բնության պահպանություն կամ վերականգնում, էկոհամակարգեր կամ մասնակցի ընտրությամբ այլ բնապահպանական թեմաներ:

Ավելին

Երևանյան վեց դպրոց ավարտեց ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի «Բնական միջավայրը և ես» ծրագիրը


Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը (ՅԿԲ) և Երևանի քաղաքապետարանը ավարտեցին «Բնական միջավայրը և ես» ծրագրի շրջանակում համագործակցության առաջին տարին: Ավարտական միջոցառումը տեղի ունեցավ Երևանի կենդանաբանական այգում:

Ավելին

Կանաչ ճարտարապետություն դասագրքի կազմի ձևավորման մրցույթ


UNDP-GEF “Improving Energy Efficiency in Buildings” project is publishing a textbook for architecture and urban-planning students on environmentally responsible and energy-efficient building design. Young architects and graphic designers are invited to submit designs for the cover of this textbook. The cover includes front cover, cover spine, and back cover. Download Detailed Instructions here.

Ավելին

ENV 202 – ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ բակալավրի դասընթաց


Սկսած 2016թ.-ից՝ ՀԱՀ-ը բակալավրի ուսանողների համար առաջարկում է նոր «Բնապահպանական ծրագրեր» կոչվող առարկա։ Բարձր կուրսերի համար նախատեսված այս դասընթացը պատրաստված է այնպես, որ ուսանողները ձեռք բերեն ավելի խորը ընկալումներ և կարողություններ բնապահպանական ծրագրերի նախագծման, իրականացման և գնահատման վերաբերյալ։

Ավելին