Նկարներ՝ 1-ին շաբաթ | Photos of the Week 1

Նկարներ՝ 2-րդ շաբաթ | Photos of the Week 2

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիայի նիստերի տեսագրություններ. 1-ին շաբաթ | Video Recordings of the Sustainable Energy Academy Sessions: Week 1

Կալավանի դպրոցի ջերմամեկուսացում | Kalavan Schoolhouse Thermal Insulation Project

 

 

Օգոստոսի 8, 2016թ.` Նիստ 1 և 2
August 8, 2016: Sessions 1 & 2
Օգոստոսի 8, 2016թ.` Նիստ 3 և 4
August 8, 2016: Sessions 3 & 4
Օգոստոսի 9, 2016թ.` Նիստ 1 և 2
August 9, 2016: Sessions 1 & 2
Օգոստոսի 9, 2016թ.` Նիստ 3 և 4
August 9, 2016: Sessions 3 & 4
Օգոստոսի 10, 2016թ.` Նիստ 1 և 2
August 10, 2016: Sessions 1 & 2
Օգոստոսի 10, 2016թ.` Նիստ 3 և 4
August 10, 2016: Sessions 3 & 4
Օգոստոսի 11, 2016թ.` նիստ 1-3
August 11, 2016: Sessions 1-3
Օգոստոսի 12, 2016թ.` նիստ 1-4
August 12, 2016: Sessions 1-4