մեր մասին | ցուցահանդես | դասընթաց | նյութեր | գիտաժողով | նախագծեր | կապ

 

Հետագա անելիքներ

Մարզային աշխատաժողովների մասնակիցները կհրավիրվեն մասնակցելու միջոցառումներին և նախաձեռնությունների մշակմանը, որոնք կծավալվեն աշխատաժողովների շրջանակներից դուրս և կպահանջեն շարունակական ներգրավվածություն Ակադեմիայի գործունեության մեջ: Միջոցառումները ներառում են՝

  • տեղական կամ մարզային նախաձեռնությունների բացահայտում և զարգացում, որոնք կարող են արագացնել կայուն և տեղաբաշխված էներգետիկ լուծումների ընդունումը,
  • վաճառողները կհետևեն իրենց՝ վերականգնվող էներգիայի հետ կապված և էներգաարդյունավետ լուծումների / արտադրանքների վաճառքներին,
  • բուհերի ուսանողները իրենց համալսարաններում կհրավիրեն կազմակերպել կլոր սեղաններ / քննարկումներ և բանավեճեր կայուն էներգետիկայի հարցերի շուրջ

Այնուհետև, Ակադեմիայի մասնակիցները ամփոփիչ միջոցառման ընթացքում կներկայացնեն  այս նախաձեռնությունների արդյունքները:

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2017-ի ամփոփիչ միջոցառում`

«Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2017»-ը կավարտվի ամփոփիչ միջոցառմամբ, որը տեղի կունենա ՀԱՀ-ում:

  • Ակադեմիայի մասնակիցները կներկայացնեն իրենց գործունեության արդյունքները:
  • Ընտրված նախաձեռնությունները կներկայացվեն կարճ զեկույցների և քննարկումների միջոցով, որտեղ կկարևորվի դրանց ուսուցողական դերը:
  • Ավարտական վկայականները կհանձնվեն Ակադեմիայի պահանջներին բավարարող բոլոր մասնակիցներին: