Ծծմբի ցիկլը Սևանա լճի ջրային շերտում

Ծրագրի անվանում՝ Ծծմբի ցիկլը Սևանա լճի ջրային շերտում

Տևողությունը՝ 2019 թ. սեպտեմբեր — 2019 թ. Հոկտեմբեր

Ծրագրի ֆինանսավորում՝ FAST Ճամփորդական դրամաշնորհ գործընկերային հետազոտությունների համար

Ծրագրի գործընկերներ՝ Նեգևի Բեն-Գուրիոն համալսարան, Իսրայել և ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն

Հետազոտության նպատակը

Սևանա լիճը Կովկասի ամենամեծ ջրատարն է և ունի հսկայական մշակութային, պատմական, էկոլոգիական և արդյունաբերական նշանակություն Հայաստանի համար: Դրա վրա մեծապես  ազդեցություն են ունենում մարդածին սթրեսորները, ինչպիսիք են մակարդակի նվազումը, գերբեռնված ձկնորսությունն ու գերսնուցումը, և դրան հաջորդող էվտրոֆիկացումը: Սույն հետազոտությունն ուղղված է  ուսումնասիրելու Սևանա լճի ջրի սյունում ծծմբի ցիկլը՝ դրա ջերմային շերտավորման ընթացքում`գնահատելու էվտրոֆիկացիայի ազդեցությունը ծծմբի ցիկլի վրա:

Ակնկալվող արդյունքներ

Համադրելով վերլուծական բնապահպանական քիմիան և մոլեկուլային մանրէաբանական էկոլոգիաների մեթոդները, նախագիծը ակնկալվում է մոդելավորելու Սևանա լճում գտնվող կենսաքիմիական ծծմբի ցիկլը ՝ նորմալ և էվտրոֆիկացման պայմաններում:

Առաջարկվող նախագծի հիմնական գիտական արժանիքն է ՝ պարզել կենսաքիմիական գործընթացների ֆիզիկական և քիմիական հսկողությունները, որոնք հանգեցնում են թթվածնի քայքայմանը և ծծմբի ցիկլավորմանը Սևանա լճում , և  այսպիսով կանխատեսել խիստ էվտրոֆիկացիայի հետագա էկոլոգիական ազդեցությունը լճի շրջակա միջավայրի վրա :

Առաջարկվող ուսումնասիրության արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել որպես ՝ Սևանա լճի կառավարման վերաբերյալ բնապահպանական որոշումներ կայացնելու հարթակ:

Ծրագրի թիմ

Ծրագրի/Լաբորատորիայի ղեկավար` Նաթելլա Միրզոյան, դր.

 

 

 

 

 

 

Հետազոտող՝ Վարդան Հայրապետյան