0
իրականացված հետազոտական և իրազեկման նախագծեր
0
առարկա ՀԱՀ-ի մագիստրոսական և բակալավրի ծրագրերում դաասավանդվել են ավելի քան 630 ուսանողի
0
կամավորներ և պրակտիկանտներ՝ ներգրավված կենտրոնների աշխատանքներում
0
նոր նախագծերի մշակում, որոնք պատրաստվել են ՅԿԲ/ՊՀԿ կողմից կամ որոնց մաս են կազմել կենտրոնները
0
մեծ կոնֆերանսի իրականացում 1100 մասնակիցների ներգրավմամբ
0
0
0