Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում էկոտուրիզմի կազմակերպությունների հղումներ