Անտառային ոլորտի օրենսդրություն

ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐ ԵՎ ՕՐԵՆՔՆԵՐ
# Անվանում Համար Ամսաթիվ
1 ՀՀ անտառային օրենսգիրք ՀՕ-211-Ն 24 հոկտեմբերի, 2005
2 ՀՀ օրենք Շրջակա միջավայրի վրա ազեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՕ-110-Ն 21 հունիսի, 2014
3 ՀՀ հողային օրենսգիրք ՀՕ-185 02 մայիսի, 2001
4 Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգիրք ՀՕ-280-Ն 28 նոյեմբերի 2011
5 ՀՀ օրենք բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին ՀՕ-245-Ն 20 դեկտեմբերի, 2006
6 ՀՀ օրենք բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՕ-211-Ն 27 նոյեմբերի, 2006
7 ՀՀ օրենք բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՕ-88-Ն 03 մայիսի, 2005
8 ՀՀ օրենք բնապահպանական վերահսկողության մասին ՀՕ-82-Ն 11 ապրիլի, 2005
9 ՀՀ օրենք տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՕ-337 07 մայիսի, 2002
10 ՀՀ օրենք բուսական աշխարհի մասին ՀՕ-22 23 նոյեմբերի, 1999
11 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք Հղում 06 դեկտեմբերի, 1985

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ
# Անվանում, վայր, վավերացման ամսաթիվ Հաստատման ամսաթիվ Վավեր է սկսած՝
1 Սանկտ Պետերբուրգի հռչակագիրը Եվրոպայում և Հյուսիսային Ասիայում անտառային օրենքների կիրարկման և կառավարման վերաբերյալ (Սանկտ Պետերբուրգ, 2005) Նոյեմբերի 25 2005

(միացյալ)

2 Բույսերի պահպանման մասին միջազգային կոնվենցիա, (Հռոմ, 1952) 9 Հունսիսի 2006 (հավատարմություն) Ապրիլի 3, 1952
3 Կենսաբազմազանության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո, 1992) Մարտի 31, 1993 Ապրիլի 14,1993

«Cartagena» արձանագրություն (Մոնրեալ, 2001)

Մարտի 16, 2004 Հուլիսի 29, 2004
4 ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա կլիմայի փոփոխության մասին (Նյու Յորք, 1992) Մարտի 29, 1993 Մարտի 21, 1994

Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997)

Փարիզի համաձայնագիր (Նյու Յորք, 2016)

Դեկտեմբերի 26, 2002

Սեպտեմբերի 20, 2016

Փետրվարի 16, 2005

Ապրիլի 22, 2018

5 Մեծ տարածությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին կոնվենցիա (Ժնև, 1979) Մայիսի 14, 1996 Փետրվարի 21, 1997

«Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա օդի աղտոտիչների տարածման դիտարկան և գնահատման համատեղ ծրագրի (EMEP) երկարաժամկետ ֆինանսավորման մասին» արձանագրություն

Վավերացման գործընթացում է
6 Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիա (Էսպո, 1991) Մայիսի 14, 1996 Սեպտեմբերի 10, 1997
7 ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա (Փարիզ, 1994) Հունիսի 23, 1997 Սեպտեմբերի 30, 1997
8 Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին (Օրհուս, 1998)  Մայիսի 14, 2001 Օգոստոսի 1, 2001
9 «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռն, 1979) Փետրվարի 26, 2008 Օգոստոսի 1, 2008

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
# Անվանում Համար Ամսաթիվ
1 ՀՀ բնապահպանության նախարարի հրաման «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը և գույքի կազմը հաստատելու մասին N 28-Լ Փետրվարի 07, 2019
2 ՀՀ կառավարության որոշում «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին N 10-Ն Հունվարի 17, 2019
3 ՀՀ կառավարության որոշում Միքայել Մանուկյանին Բնապահպանության նախարարության Անտառային կոմիտեի նախագահի պաշտոնից ազատելու մասին N 1304-Ա Հոկտեմբերի 4, 2018
4 ՀՀ բնապահպանության նախարարի որոշում Անտառային կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին N 172-Ն Հունիսի 22, 2018
5 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի Պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, Անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու և Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի n 1717-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին N 643-Ն Հունիսի 1, 2018
6 ՀՀ կառավարության որոշում Միքայել Մանուկյանին Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության Անտառային պետական կոմիտեի նախագահ նշանակելու մասին N 250-Ա

N 723-Ա

Մարտի 15, 2018

Հունիսի 11, 2018

7 ՀՀ օրենք Հայաստանի Հանրապետության Անտառային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-304-Ն Մարտի 23, 2018
8 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի n 1054-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին N 185-Ն Փետրվարի 22, 2018
9 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության «Անտառային պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության Անտառային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին N 182-Ն Փետրվարի 22, 2018
10 ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք անտառային ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգին, ռազմավարությանը և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին N 50 Նոյեմբերի 30, 2017
11 ՀՀ կառավարության որոշում հատատեղերի հատկացման և տեղազննման կարգը հաստատելու մասին N 1072-Ն Սեպտեմբերի 17, 2015
12 ՀՀ կառավարության որոշում անտառային հողերում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում և բնակավայրերում բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման ազգային քաղաքականությունը և դրա իրագործման ռազմավարությունն ու միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին N 45-Ա Հունվարի 22, 2015
13 ՀՀ օրենք «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-144-Ն Սեպտեմբերի 11, 2014
14 ՀՀ կառավարության որոշում պետական անտառների պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման և անտառապատման, առանձին աշխատանքների կատարման ծախսերի նորմատիվները հաստատելու մասին N 684-Ն Հունիսի 27, 2013
15 ՀՀ կառավարության որոշում անտառային և այլ բուսածածկ տարածքներում հրդեհային անվտանգության բարելավմանն ուղղված հանրապետական նպատակային ծրագիրն ու անտառային եվ այլ բուսածածկ տարածքներում հրդեհային անվտանգության բարելավմանն ուղղված համալիր միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին N 563-Ա Մայիսի 29, 2013
16 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը պետական և համայնքային անտառներում բնափայտի մթերման կարգը հաստատելու մասին N 80-Ն Մայիսի 6, 2013
17 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության անտառային տնտեսության վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարման կարգը հաստատելու մասին N 11-Ն Հունվարի 29, 2013
18 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների անտառապահպանական ծառայությունների ծրագիրը հաստատելու մասին N 1668-Ն Դեկտեմբերի 27, 2012
19 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը անտառսերմնային և տնկարանային տնտեսության վարման կանոնները հաստատելու մասին N 224-Ն Դեկտեմբերի 17, 2012
20 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը պետական անտառների անտառօգտագործման` անտառահատման և անտառային տոմսերի ձեվերը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին N 142-Ն Սեպտեմբերի 5, 2012
21 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը պետական և համայնքային անտառային հողերում կողմնակի անտառօգտագործման կարգը հաստատելու մասին N 159-Ն Սեպտեմբերի 18, 2012
22 ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք Հայաստանի Հանրապետությունում 2012-2014 թվականներին անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման ծրագրին հավանություն տալու մասին N 9 Մարտի 7, 2012
23 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության անտառամերձ բնակավայրերում բնակվող ընտանիքների կողմից ոչ արտադրական (ոչ արդյունագործական) նպատակներով օգտագործվող թափուկ վառելափայտի մթերման համար բնօգտագործման վճարի գծով արտոնություն սահմանելու մասին N 1535-Ն Հոկտեմբերի 27, 2011
24 ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին ԱԺՈ-245-Ն Հոկտեմբերի 25, 2010
25 ՀՀ կառավարության որոշում պետական սեփականություն համարվող անտառների վարձավճարի նվազագույն չափը սահմանելու մասին N 668-Ն Հունիսի 3, 2010
26 ՀՀ կառավարության որոշում սահմանային և ռազմական նշանակության անտառների ու անտառային հողերի օգտագործման կարգը սահմանելու մասին N 907-Ն Օգոստոսի 14, 2008
27 ՀՀ կառավարության որոշում անտառային պետական կադաստրի վարման և անտառների պետական հաշվառման ու տվյալների տրամադրման կարգը սահմանելու մասին N 133-Ն Փետրվարի 7, 2008
28 ՀՀ կառավարության որոշում պաշտպանական նշանակության անտառներում անտառօգտագործման և պահպանության կարգը սահմանելու մասին N 1316-Ն Նոյեմբերի 8, 2007
29 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը անտառների պետական մոնիթորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ձևերը հաստատելու մասին N 234-Ն Հոկտեմբերի 11, 2007
30 ՀՀ կառավարության որոշում պետական անտառային հողերում անտառային տնտեսության վարման եվ անտառօգտագործման հետ չկապված աշխատանքների իրականացման կարգը սահմանելու մասին N 1045-Ն Օգոստոսի 30, 2007
31 ՀՀ կառավարության որոշում պետական անտառները և անտառային հողերն օգտագործման տալու կարգը սահմանելու մասին N 806-Ն Մայիսի 24, 2007
32 ՀՀ կառավարության որոշում պետական անտառների հավատարմագրային կառավարման մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու մասին N 1793-Ն Նոյեմբերի 30, 2006
33 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 29-ի n 1149-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին N 1454-N Հոկտեմբերի 19, 2006
34 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը անտառային հողերի վարձակալության պայմանագրի օրինակելի ձեվը հաստատելու մասին N 164-Ն Սեպտեմբերի 11, 2006
35 ՀՀ կառավարության որոշում արտադրական նշանակության անտառներում անտառավերականգնման հատումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին N 1412-Ն Սեպտեմբերի 7, 2006
36 ՀՀ կառավարության որոշում խնամքի և սանիտարական հատումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին N 897-Ն Հունիսի 22, 2006
37 ՀՀ կառավարության որոշում պետական անտառները համայնքային կազմակերպություններին առանց մրցույթի հավատարմագրային կառավարման հանձնելու կարգը հաստատելու մասին N 583-Ն Մայիսի 4, 2006
38 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերության կանոնադրությունը հաստատելու մասին N 261-Ա Դեկտեմբերի 20, 2005
39 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի հատումների դեմ պայքարի աշխատանքները համակարգող անտառների պետական մոնիթորինգի խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի աշխատակարգը և անհատական կազմը հաստատելու մասին N 1932-Ն Սեպտեմբերի 9, 2005
40 ՀՀ կառավարության որոշում անտառային ծառատեսակների հատման տարիքը սահմանելու մասին N 1546-Ն Սեպտեմբերի 15, 2005
41 ՀՀ կառավարության որոշում անտառային տնտեսության կառավարման պլանների հրահանգը հաստատելու մասին No 130-N Օգոստոսի 10, 2005
42 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության անտառի ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին N 1232-Ն Հուլիսի 21, 2005
43 ՀՀ կառավարության որոշում անտառների պետական մոնիտորինգի համակարգի ներդրման մասին No 1152-Ն Հուլիսի 28, 2005
44 ՀՀ կառավարության որոշում հատման գծով բնափայտի մթերման տարեկան նորմայի (հաշվարկային հատատեղի) հաշվարկման և հաստատման կարգը հաստատելու մասին N 1933-Ն Նոյեմբերի 25, 2004
45 ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության անտառի ազգային քաղաքականությունը և ռազմավարությունը հաստատելու մասին N 38

Part 1

Part 2

Սեպտեմբերի 30, 2004
46 ՀՀ կառավարության որոշում «Հայանտառ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության` Սյունիքի, Վայոց Ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի «Անտառտնտեսություն» դուստր Փակ բաժնետիրական ընկերությունների 2004 թվականի բնափայտի մթերման տարեկան նորման հաստատելու մասին N 1262-Ն Սեպտեմբերի 2, 2004
47 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության անտառների վերականգնման և զարգացման հիմնադրամ ստեղծելու մասին N 891-N Հունիսի 10, 2004
48 ՀՀ կառավարության որոշում հողերի նպատակային նշանակության փոփոխության և անտառի վերականգնման մասին N 910-Ն Հունիսի 3, 2004
49 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության, այդ տարածքներում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառատնտեսական աշխատանքների գծով 2004 թվականի պետական պատվերը հաստատելու մասին N 634-Ն Ապրիլի 22, 2004
50 ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության ուղղումը (ստորագրված՝ Կոպենհագեն քաղաքում) վավերացնելու մասին N Ն-042-3 Հոկտեմբերի 22, 2003
51 ՀՀ կառավարության որոշում «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին No 388-Ն Հունվարի 16, 2003
52 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և անտառային ֆոնդի հողերում հողահատկացման անտառային հողերի նպատակային նշանակության (կատեգորիայի) փոփոխման ու քաղաքաշինական գործունեության կարգը հաստատելու մասին N 613-Ն Մայիսի 8, 2003
53 ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիային կից Կիոտոյի արձանագրությանը միանալու մասին N Ն-323-2 Դեկտեմբերի 26, 2002
54 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմում կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն ստեղծելու մասին No 1236-Ն Օգոստոսի 8, 2002
55 ՀՀ կառավարության որոշում «Հայանտառ» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին No 1054-Ն Հուլիսի 25, 2002
56 ՀՀ կառավարության որոշում «Խոսրովի պետական արգելոց» պետական հիմնարկը վերակազմակերպելու, «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի և «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունները հաստատելու մասին N 925-Ն Մայիսի 30, 2002
57 ՀՀ Ազգային ժողովի որոշումը անտառարդյունաբերական համալիրի և անտառային տնտեսության բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Ն-122-2 Հոկտեմբերի 11, 2000
58 ՀՀ կառավարության որոշում Հայաստանի Հանրապետության պետական անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին N 589 Սեպտեմբերի 19, 1998
59 ՀՀ նախագահի հրամանագիրը ապօրինի ծառահատումների կանխման և հանրապետության անտառապատ տարածքների, կանաչ տնկարկների պահպանությունն ուժեղացնելու միջոցառումների մասին ՆՀ-169 Նոյեմբերի 8, 1992
60 Հայկական ԱԱՀ մինիստրների խորհրդի որոշում ՍՍՀՄ մինիստրների խորհրդի 1983 թվականի ապրիլի 27-ի « ՍՍՀՄ անտառներում խոտհնձի և անասունների արածեցման կանոններում փոփոխություններ և լրացումներ մտցնելու մասին» թիվ 364 որոշումը N 297 Մայիսի 18, 1983

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «Իջևանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի «Իջևանի» պետական արգելավայրի 2017-2021 թվականների կառավարման պլանի նախագիծ «Հայանտառ» ՊՈԱԿ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2016
2 Քաղվածք ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների որոշման չափանիշներին հավանություն տալու մասին WWF Հայաստան 2016
3 Երկրի գործունեության շրջանակ – Հայաստան ՖԱՈ 2016-2020
4 Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, օգտագործման և վերարտադրության ռազմավարություն և գործողությունների պետական ծրագիր ՀՀ 2015
5 Քաղվածք ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2014
6 Երկրի գործունեության շրջանակ – Հայաստան (անգլերեն)  ՖԱՈ 2012-2015
7 Շրջակա միջավայրի պահպանության գործողությունների երկրորդ ազգային ծրագիր (անգլերեն) ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՄԱԶԾ Հայաստան 2008
8 Հայաստանի Հանրապետության անտառի ազգային ծրագիր ՀՀ կառավարության որոշում N1232Ն 2005
9 Հայաստանի Հանրապետության անտառի ազգային քաղաքականություն և ռազմավարություն ՀՀ կառավարության որոշում N38 2004