Հաստատություններ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍԵԿՏՈՐ
# Կազմակերպություն Գործունեություն
1 Շրջակա միջավայրի նախարարություն
2 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե Հայանտառ ՊՈԱԿ
3 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Ընդերքի գործակալություն
4 ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը պատասխանատու է անտառային հրդեհների կանխարգելման և արագ արձագանքման համար
5 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Գիտության կոմիտեն իրականացնում է կրթական բարեփոխումներ՝ անտառների վերաբերյալ խնդիրներն ընդգրկելով ընդհանուր առարկաներում և կրթական դասընթացներում (անտառային տնտեսություն, անտառների հրդեհների ռիսկեր և կանխարգելում, պահպանում, աշխարհագրություն և այլն):
6 Երևանի քաղաքապետարան Բնապահպանության բաժին
7 ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե Պատասխանատու է պետական գրանցման, կադաստրային անտառային քարտեզագրման և անտառների սահմանների սահմանման համար:
8 Զիկատար բնապահպանական կենտրոն Կենտրոնը, որը հիմնադրվել է 2002 թ.-ին, գրանցված է որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: Կազմակերպության գործունեության առարկան «Զիկատար» պետական արգելավայրի տարածքում գտնվող անտառային բնական էկոհամակարգերի ռեսուրսների օգտագործման և կայուն տուրիզմի ապահովումն է, ինչպես նաև կայուն զարգացման, պահպանման, պաշտտպանության, և վեևականգնման ապահովումն է:

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
# Կազմակերպություն Գործունեություն
1 Հայկական բնապահպանական ճակատ (ՀԲՃ) քաղաքացիական նախաձեռնություն ՀԲՃ-ի նպատակն է մեր բնության պահպանությունը, ինչպես նաև սոցիալական արդարության ապահովումը բնության հետ ներդաշնակ զարգացման միջոցով: Այս նպատակներին հասնելու համար, ՀԲՃ-ն հետամուտ է, որպեսզի համապատասխան պետական մարմինները իրենց գործառույթները լիարժեք իրականացնեն մասնավորապես բնության պահպանման և վերականգնման ասպարեզում:
2 Հայկական բնապահպանական ցանց Կազմակերպության նպատակն է խթանել Հայաստանի կայուն զարգացմումը՝ Հայաստանում բնապահպանական խնդիրների լուծումներին աջակցելով և դրանց վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելով:
3 «Էյ Թի Փի» բարեգործական հիմնադրամ Կազմակերպությունը Հայաստանի քաղաքներում և գյուղերում իրականացնում է կարևոր բնապահպանական ծրագրեր:
4 Հայաստանի անտառներ ՀԿ «Հայաստանի անտառներ» հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2003 թվականին: Կազմակերպության առաքելությունն է պահպանել, վերականգնել ու ընդլայնել Հայաստանի անտառները ներկա և ապագա սերունդների համար:
5 Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա Հիմնադրվելով 2009թ.-ին ԵԿԱ-ն միավորում է 170-ից ավելի երիտասարդ կենսաբանների՝ նպատակ ունենալով շահադրդել նրանց իրենց գաղափարների, կենսաբանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների, կրթության և բնապահպանական ծրագրերի իրականացմանը:
6 Հայաստանի կանաչների միություն Հայաստանի կանաչների միությունը ամենահին հասարակական կազմակերպությունն է, որը հիմնադրվել է 1985 թ.-ին: ԿՀ-ի նպատակն է երկրի բնական ռեսուրսների արդարացի օգտագործման խթանումը:
7 WWF Հայաստան WWF Armenia is a branch office of the World Wide Fund for Nature, one of the world’s largest independent conservation organizations in over 100 countries. WWF works to conserve the world’s biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.
In Armenia WWF has promoted the creation and development of Protected Areas and in close partnership with “Hayantar” State Forest Agency it has implemented measures on adaptation of forest ecosystems to climate change.
8 Կովկասի բնության հիմնադրամ CNF provides long-term support and management assistance for the protected areas of Armenia seeking to conserve the unique flora, fauna and ecosystems for future generations while at the same time improving the lives of local people today.
9 Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ՀԿ The organization advocates the main ideas and values of sustainable development in Armenia; promotes and assists the creation and action of a National Council on Sustainable Development with its components: ecological, economic, social.
10 (Բնապահպանի տուն) Eco House and Camp registered as NGO is a guest-house based in Dilijan National Park. It houses a group of active environmental stewards (“guardians”) monitoring and reporting on illegal logging activities and other types of forest crimes in Dilijan Forest.
11 Շեն ՀԿ Շեն ՀԿ-ն հիմանդրվել է 1988-ին Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մի խումբ դասախոսների և ուսանողների կողմից՝ Հայաստանի որոշ հրատապ հումանիտար խնդիրներին անդրադառնալու համար: Հիմնադրման ժամանակից ի վեր ՀԿ-ն ներգրավված է եղել Հայաստանի ավելի քան 350 գյուղական համայնքների զարգացման մեջ՝ գյուղական զարգացման բոլոր փուլերում՝ ներառյալ անտառվերականգնումը:
12 Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն (ԿՏԲԿ) ԿՏԲԿ-ն անկախ, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է աջակցելու Հարավային Կովկասի երկրներում բնապահպանական խնդիրների լուծման և քաղ. հասարակության զարգացման հարցերում:
13 ՄԱԶԾ Հայաստան ՄԱԶԾ Հայաստանը հիմանդրվել է 1993թ.-ի մարտ ամսին և աջակցում է կառավարությանը իր զարգացման առաջնահերթությունների հարցում: ՄԱԶԾ-ն տրամադրում է խորհրդատվություն իրավական և քաղաքական շրջանակների վերաբերյալ: ՄԱԶԾ Հայաստանը կառավարությանն աջակցում է անտառների կայուն կառավարման փորձի առաջխաղացման հարցում:
14 FAO Հայաստան The Food and Agriculture Organization (FAO) is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger.  With over 194 member states, FAO works in over 130 countries worldwide and is one of the leading funding organizations supporting the forestry sector in Armenia. Since 1945 FAO has had a mandate to provide data and information on global forest resources at 5 to 10 year intervals. It coordinates the country data collection and analyses the data to present the status and changes in global forest resources through a process that has become known as the Global Forest Resources Assessments (FRA).
15 GIZ Հայաստան Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը՝ ԳՄՀԸ-ն (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), օժանդակում է զարգացող, անցումային և կայացած արդյունաբերություն ունեցող երկրների ժողովրդին և հասարակությանը սեփական ապագան ստեղծելու և կյանքի պայմանները բարելավելու գործում: Կազմակերպությունն աջակցել է Հայաստանի անտառների ԱՏՀ և հեռահար զոնդավորման միջոցով քարտեագրումը:
16 Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն (ՇՄԻՊԿ/EPAC) ՀԿ Նպատակն է բարելավել շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացում հասարակության մասնակցության որակը` համապատասխան իրավական գործիքի եւ մասնակցության էլեկտրոնային հարթակի մշակման, ինչպես նաեւ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ճանապարհով:

 

ՄԵԴԻԱ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
# Կազմակերպություն Գործունեություն
1 «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն տեղեկատվական ռեսուրս է եւ հասարակության համար տեղեկատվություն է ապահովում www.ecolur.org կայքի, EcoLur Network-ի, Facebook-ի, Twitter-ի եւ Youtube-ի միջոցով:
2 Էկո- մեդիա ցանց Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական մարտահրավերների և դրանց դրսևորումների, մասնավորապես` շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքարի, բնապահպանական մի շարք խնդիրների մասին լուսաբանող էկոլրագրողների ԷԿՈ- ՄԵԴԻԱ ցանցը ստեղծվել է 2015 թ-ի օգոստոսին։ Ցանցում ներգրավված են 50-ից ավել լրագրողներ տարբեր լրատվամիջոցներից։ Ցանցի գործունեության հիմնական նպատակն է՝ զարգացնել էկո-լրագրությունը, որպես գիտական ժուռնալիստիկայի ճյուղ։
3 EcoNews «Econews.am»-ը  լուսաբանում է համաշխարհային և տեղական բնապահանական խնդիրներն ու մարտահրավերները:
4 Հետք Հետքը լուսաբանում է Հայաստանի և տարածաշրջանի մի շարք խնդիրներ:
5 Կանաչ լուրեր Կանաչ լուրերը Սիվելնեթի կողմից հիմնված հատուկ լուսաբանման ծրագիր է: Այս առցանց հարթակը ներկայացնում է նորությունների, հետազոտությունների և տվյալների վրա հիմնված նորություններ Հայաստանից և շրջաններից:

 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
# Հաստատություններ
1 Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն
2 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ագրոնոմիական ֆակուլտետ, Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի ամբիոն
3 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
4 Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Կենսաբանության քիմիայի և աշխարհագության բաժիններ
5 Երևանի պետական համալսարանի Կենսաբանության ֆակուլտետ Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
6 Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
7 ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
8 «Էյ Թի Փի»-ի Օհանյան բնապահպանական կրթության կենտրոն, Մարգահովիտ
9 «Բնասերներ» Էկո ակումբ Այնթափի միջնակարգ դպրոցում

 

ՄԻՋ-ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
# Կազմակերպություն Գործունեություն Տարի
1 UNECE/FAO Forestry and Timber Section Forest Congress for the Caucasus and Central Asia, Issyk Kul, Kyrgyzstan 2019
2 UNECE/FAO Forestry and Timber Section UNECE and FAO issue guidelines to develop national forest monitoring systems 2019
3 Green Climate Fund and Ministry of Nature Protection Armenia national country programme consultation with GCF marks step towards stronger climate action 2019
4 UNECE/FAO Forestry and Timber Section with support of IUCN and Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety The Astana Resolution and the commitment of the region to restore over 2.5 million hectares of forests under the Bonn Challenge by 2030 2018
5 NASA and FAO NASA and FAO launch next-generation geospatial too 2018
6 UNECE/FAO Forestry and Timber Section 2.5 million ha committed to the Bonn Challenge by the Caucasus and Central Asia 2018
7 Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan and the UNECE/FAO Forestry and Timber Section, in cooperation with IUCN and support German Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety Ministerial Roundtable on Forest Landscape Restoration and the Bonn Challenge in the Caucasus and Central Asia 2018
8 Green Climate Fund, FAO and Ministry of Nature Protection Forest resilience of Armenia, enhancing adaptation and rural green growth via mitigation 2018
9 FAO and CPF (Collaborative Partnership on Forests) Working across Sectors to Halt Deforestation and Increase Forest Area: From Aspiration to Action. The Conference in a Nutshell International Conference 20–22/02/2018 FAO Headquarters, Rome, Italy 2018
10 UNECE/FAO Forestry and Timber Section (UNECE Committee on Forests and the Forest Industry and the FAO European Forestry Commission) UNDA project Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and Central Asia 2016-2019
11 UNDP and GCF UNDP and GCF sign partnership agreement to invest in low-emission and climate resilient development 2016
12 Global Partnership on Forest Landscape Restoration (GPFLR), the Government of Germany and IUCN Secretariat The Bonn Challenge 2011-2030

 

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՍԵԿՏՈՐ
# Կազմակերպություն Գործունեություն
1 «Սալմաստ-կահույք» ՍՊԸ
Երևան
Կազմակերպությունը զբաղվում է կահույքի, մասնավորապես դռների արտադրությամբ
2 ԱՌՈՂՋՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՊԸ, Երևան 1982 թ.-ից սկսած կազմակեպությունը Հայաստանում զբաղվում է փայտամշակմամբ և կահույքի արտադրությամբ:
3 «ՄԵՋԻՔ ՎՈՒԴ» ՍՊԸ, Երևան Կազմակերպությունը զբաղում է փայտամշակմամբ, խոհանոցի կահույքի և ձփայտե դռների արտադրությամբ:
4 «ԿԱՐԻՏԱՍ» փայտամշակման կենտրոն ՍՊԸ Կազմակերպությունը զբաղում է պատուհանների, դռների և գրասենյակային կահույքի արտադրությամբ: Փայտի չորացումն իրականացվում է ավստրիական սարքավորումներով և տեխնոլոգիաներով:
5 «ՆԻԿՕ» ՍՊԸ, Երևան Կազմակերպությունը առաջարկում է կահույք աշխարհի լավագույն արտադրողներից:
6 «Խոր Արմատ» ՍՊԸ,
Կողբ գյուղ, Տավուշ
Կազմակերպությունը զբաղում է կահույքի մասերի, հատակի արտադրությամբ և մշակմամբ:
7 ՎԱՆԴԵԿՈՐ ՍՊԸ, Վանաձոր, Լոռու մարզ Կազմակերպությունը զբաղում է կահույքի արտադրությամբ և առաքմամբ:
8 «ՎԵԿՍ» ՍՊԸ, Երևան Կազմակերությունն արտադրում է կահույք և քարե ապրանքներ:
9 Իջևանի փայտամշակման կոմբինատ ՓԲԸ, Իջևան, Տավուշ Գործարանը հայկական շուկայում է 1995-ից ի վեր և զբաղվում է փայտանյութի արտադրությամբ և մատակարարմամբ:
10 «Բերրիություն» ԲԲԸ, Իջևան, Տավուշ Կազմակերպությունը զբաղվում է կահույքի մասերի, հատակի արտադրությամբ և առաջարկում է չմշակված փայտ:
11 «ՄԳԱԱԼԱԱ» ՍՊԸ, Իջևան, Տավուշ Կազմակերպությունը զբաղվում է փայտե ապրանքների և կահույքի արտադրությամբ:
12 Փամբակեցի եղբայրներ ՍՊԸ, Լոռի Կազմակերպությունը ներգրավված է փայտանյութի մատակարարմամբ և փայտե հատակի արտադրությամբ:
13 «Կարեն Երիցյան» Ա/Ձ, ք. Աբովյան, Կոտայքի մարզ Կազմակերպությունն զբաղվում է փայտե կահույքի մասերի արտադրությամբ և վաճառքով:
14 «Վուդ Լայն» ՍՊԸ  Կազմակերպությունը զբաղվում է փայտի արտադրությամբ և վաճառքով:
15 Միկշին ՍՊԸ Միկշին ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2007 թվ-ին՝ որպես կառուցապատող ընկերություն: Նույն տարում արտադրողականության շնորհիվ կազմակերպությունը սկսել է գործունեություն ծավալել փայտի և կահույքի արտադրության մեջ, ինչպես նաև սկսել է զբաղվել մետաղյա պատուհանների և դռների արտադրությամբ: Երազ բնակելի թաղամասի կառուցումն ամբողջությամբ արվել է Միկշին ՍՊԸ-ի կողմից: