Զեկույցներ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի իրականացման Հայաստանի հանրապետության վեցերորդ ազգային զեկույց ԲԾԻԳ, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևան 2019
2 ՄԱԿ-ի «ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի Հանրապետության «ԵՐԿԱՄՅԱ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԶԵԿՈՒՅՑ» ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևան 2018
3 Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 2014թ. հաշվետվություն (անգլերեն) ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևան, ՄԱԶԾ-ԳԷՀ, Երևան 2017
4 Գործող անտառային օրենսդրության, անտառային տնտեսության ինստիտուցիոնալ և վարչական կառուցվածքի ուսումնասիրություն և վերլուծություն Ամերիա կառավարման խորհրդատվական ընկերություն, ԵՀԳԳ Արևելյան
երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր 2 (ENPI FLEG 2)
2017
5 ՄԱԿ-ի «ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի Հանրապետության «ԵՐԿԱՄՅԱ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԱՌԱՋԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ» ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևան 2016
6 Հայաստանի գյուղական համայքների կախվածությունը անտառից Ա. Մկրտչյան, Բնության պահպանության միջազգային միություն: ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր (ծրագրի ֆինանսավորումը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից)
2016
7 Հայաստանի անտառների անկախ հասարակական մոնիտորինգ (անգլերեն) «Geoinfo LLC» Բնության պահպանության միջազգային միությն հայտով. ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավման ծրագիր 2 (ծրագրի ֆինանսավորումը Եվրոպական հանձնաժողովի ր Ավստիական զարգացման գործակալության կողմից) 2016
8 ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԱՆՏԱՌՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱ. կլիմայի փոփոխության ազդեցության նկատմամբ դրանց դիմադրողականությունը բարձրացնելու նպատակով WWF Հայաստան, Երևան 2015
9 ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ԱՆՏԱՌՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱ. կլիմայի փոփոխության ազդեցության նկատմամբ դրանց դիմադրողականությունը բարձրացնելու նպատակով (անգլերեն) WWF Հայաստան, Թբիլիսի 2015
10 Անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավման ծրագիր 2. Տեղեկատվական շրջայց Հայաստանի անտառներից կախում ունեցող համայնքներում «Հայաստանի անտառներ» ՀԿ և Բնության պահպանության միջազգային միություն, ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր 2 (ENPI FLEG 2)
2015
11 Համաշխարհային անտառային ռեսուրսների գնահատում. զեկույց (անգլերեն) ՖԱՈ հրապարակում, Հռոմ, Իտալիա 2015
12 Անտառային ոլորտ. Հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի ուսումնասիրություն Ի. Կվիտաիշվիլի, , ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավման ծրագիր 2 (ENPI FLEG 2) 2015
13 Կլիմայի փոփոխության մասին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ ազգային հաղորդագրություն (անգլերեն) ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երևան 2015
14 Հարավային Կովկասում կլիմայի փոփոխության ազդեցության նկատմամբ գյուղատնտեսության դիմադրողականության բարձրացում. զարգացման ուղղություններ, գյուղատնտեսություն և գյուղի զարգացում Ահուիսուսսի, Ն., Նյուման, Ջ. Ե., Սրիվաստավա, Ջ.Փ. Համաշխարհային բանկ, Վաշինգտոն 2014
15 Ազգային կամավոր զեկույց. ՄԱԿ-ի անտառների վերաբերյալ համաժողովի 11-րդ նիստ Հայաստանի հանրապետություն 2014
16 Զեկույց Հայաստանում էկոհամակարգերի վերականգնման և կենսաբազմազանության պահպանման ծրագրերի իրականացմումից քաղած դասերի մասին Ս. Հարությունյան 2014
17 Հայաստանի հանրապետության 5-րդ ազգային զեկույցը ներկայացված Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի քարտուղարությանը ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2014
18 Անտառային ոլորտի էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության տնտեսական նշանակության (TEEB) նախնական ուսումնասիրություն. շրջանակային մակարդակում անտառային ոլորտի հնարավորությունների գնահատում Ա. Գևորգյան, WWF Հայաստան, ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր 2 (ENPI FLEG 2)
2014
19 Զեկույց Հայաստանում ԵԽ/ԵՄ կողմից համատեղ իրականացվող «Էմերալդ ցանց, երկրորդ փուլ ծրագրի մասին (անգլերեն) Հ. Ղալաչյան, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2014
20 Ազգային զեկույց. ՄԱԿ-ի անտառային հարցերով ֆորումի տասներորդ նիստ (անգլերեն) Հայաստանի հանրապետություն 2013
21 ՄԱԶԾ աջակցությամբ, ԳԵՀ կողմից ֆինանսավորված «Հայաստանի լեռնային անտառային էկոհամակարգերի ադապտացումը կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին» ծրագրի վերջնական գնահատում (անգլերեն) Ժան-Ժոզեֆ Բելլամի 2013
22 «Ռիո+ 20» Ազգային գնահատման զեկույց ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, ՀՀ, Երևան 2012
23 Համայնքային զբոսաշրջության ծրագիր, Կողբ համայնք, Տավուշի մարզ, ՀՀ Ժ. Գալյան, WWF Հայաստան, ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր 1 (ENPI FLEG 1)
2011
24 Կողբ համայնքում անտառի կողմնարդյունքի ընդունման կետի ստեղծում. գործարար ծրագիր Յ. Կոշկարյան, WWF Հայաստանի պատվերով, ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավման ծրագիր 1 (ENPI FLEG 1) 2011
25 Հայաստանի անտառային ոլորտի ուսումնասիրություն. առկա պայմաններ և տարբերակներ (անգլերեն) Ն. Յունգ, Է. Ֆրիպպ, Համաշխարհային բանկի երևանյան գրասենյակի պատվերով, ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր 1 (ENPI FLEG 1)
2011
26 Հայաստանի գյուղական բնակչության վրա անտառային ոչ կայուն պրակտիկայի և անօրինական ծառահատումների տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում (անգլերեն) ԱՀԿՄԿ (ICARE) հիմնադրամ, Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN)-ի պատվերով, ԵՀԳԳ Արևելյան
երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավման ծրագիր (ENPI FLEG)
2011
27 «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կազմում 2 անտառային արգելավայրերի գնահատում կառավարման և օրենքի կիրարկման արդյունավետության առումով, առաջարկություններ կառավարման և օրենքի կիրարկման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, արդյունավետության բարձրացում՝ առաջարկությունների իրականացման միջոցով Ա. Գևորգյան, WWF Հայաստան, ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր (ENPI FLEG)
2011
28 «Գյուլագարակի սոճու» պետական արգելավայր. կառավարման պլանի կառուցվածքային մոդել (կոնցեպցիա) Ա. Գևորգյան, WWF Հայաստան, ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր (ENPI FLEG)
2011
29 ՀՀ Սյունիքի մարզում կլիմայի փոփոխության և տատանումների հետևանքով աճող անտառային վնասատուների վերլուծություն և կանխարգելման առավել կիրառելի միջոցառումների բացահայտում (անգլերեն) Կ. Աղաբաբյան, Գ. Խանամիրյան, Վ. Անանյան, Մ. Քալաշյան
ՄԱԶԾ Հայաստան
2011
30 ԱՄՆ Անտառային ծառայություն. Զեկույց. Հայաստանում ԱՄՆ Անտառային ծառայության գործունեության հնարավորությունների ուսումնասիրություն (անգլերեն) ԱՄՆ անտառային ծառայություն 2010
31 Համաշխարհային անտառային ռեսուրսների գնահատում. զեկույց, 2010 (անգլերեն) ՖԱՈ հրապարակում, Հռոմ, Իտալիա 2010
32 Հայաստանում փայտամշակման ոլորտի ուսումնասիրություն «ԱՄ Փարթնըրզ Քոնսալթինգ Քամփնի» խորհրդատվական ընկերություն, WWF Հայաստանի պատվերով,  ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավման ծրագիր (ENPI FLEG) 2010
33 Անտառի օգտագործման այլընտրանքային ձևերը, մասնավոր սեկտորի և տեղական բնակչության համար անտառային պաշարների հասանելիությունը, պիլոտային ծրագրեր ուղղված անտառների կայուն օգտագործմանը և համայքների կենսամիջոցների բարելավմանը Ա. Եգանյան և Զ. Թարխանյան, WWF Հայաստանի պատվերով,  ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր (ENPI FLEG)
2010
34 Անտառամերձ համայնքների բնակչության գիտելիքը, վերաբերմունքը և ընկալումը «Հազարաշեն» ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Բնության պահպանության միջազգային միության (IUCN)-ի պատվերով,  ԵՀԳԳ Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման
բարելավման ծրագիր (ENPI FLEG)
2010
35 Տավուշի մարզի Կողբ և Ջուջևան համայնքների անտառների կառավարման «SWOT» վերլուծություն (անգլերեն) Պ. Աբովյան և Ռ. Շահազիզյան, Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն 2010
36 Զեկույց Կովկասի լեռնային շրջաններում համայքնային անտառների քաղաքականության և պրակտիկայի ներդրման խթանման վերաբերյալ Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոն (ֆինանսավորումը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից) 2010
37 Հայաստանում անտառային արգելավայրերի կառավարման և օրենսդրության կիրարկման արդյունավետության գնահատում Ա. Գևորգյան, Պ. Աբովյան, WWF Հայաստանի պատվերով 2010
38 Կլիմայի փոփոխության մասին Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ ազգային հաղորդագրություն (անգլերեն) ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի քարտուղարություն, ՄԱԶԾ Հայաստան, ԳԷՀ 2010
39 ՀՀ Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի երրորդ հաշվետվություն 2010թ. համար ՄԱԶԾ Հայաստան 2010
40 Հայաստան. Ազգային ռեսուրսների կառավարման և աղքատության նվազեցման ծրագիր (անգլերեն) Համաշխարհային բանկ, Վաշինգտոն 2009
41 Հրազդանում լեռնային հողերի վրա անտառահատման և հողատարածքի փոփոխության ազդեցությունները Ջեյսոն Լ. Ռոադես 2008
42 Հայաստանում բնապահպանության մասին զեկույց Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության կոմիտեի 28-րդ հանդիպման համար, Ստրասբուրգ, նոյեմբերի 24-27 (անգլերեն) Հ. Ղալաչյան, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2008
43 Հայաստանի անտառային փայտամշակման ոլորտի տնտեսական հետազոտություն Տնտեսություն և արժեքներ հետազոտական կենտրոն 2007
44 Զեկույց ՀՀ անտառային ոլորտի կլիմայի փոփոխության հանդեպ խոցելիության և ադապտացման մասին (անգլերեն) ՄԱԶԾ Հայաստան 2007
45 Հայաստանում էներգիայի օգտագործման զեկույց. համազգային հարցման արդյունքներ (անգլերեն) Լ. Դանիելյան, Ա. Դալլաքյան 2007
46 Զեկույց համազգային հարցման արդյունքների վերաբերյալ. անտառահատում և անտառների պահպանություն (անգլերեն) Լ. Դանիելյան, Ա. Դալլաքյան 2007
47 Հայաստանում ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի…» Կոնվենցիայի իրականացման մասին երրորդ ազգային զեկույց ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2006
48 Անցումային տնտեսություններում ապօրինի անտառահատումների բարելավված կառավարման և վերահսկմանն միջոցով կայուն անտառների և եկամտի ապահովում – Հայաստանը Համաշխարհային բանկի համար Հ. Սայադյան, «SAVCOR» 2005
49 Համաշխարհային անտառային ռեսուրսների գնահատում. զեկույց, 2005 (անգլերեն) ՖԱՈ հրապարակում, Հռոմ, Իտալիա 2005
50 Անօրինական ծառահատումներ՝ հարցում և վերուծություն Ա. Միտչել, «MoNP/Sida» 2004
51 Ապօրինի ծառահատումների մասին ազգային զեկույց. սեպտեմբերի 16-17, Ժնև, Շվեյցարիա (անգլերեն) ՖԱՈ – Եվրոպական անտառային հանձնաժողով 2004
52 Հայաստանում անտառային միջատների եւ հիվանդությունների կառավարում Գ. Դ. Հերթել («West Chester University») և Ս. Լ. Սնայդեր, «USDA Forest Service», Ալյասկա 2004
53 Գլոբալ բնապահպանական կառավարման համար ազգային կարողությունների ինքնագնահատում ՄԱԶԾ-ԳԷՀ, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 2004
54 Կենսաբազմազանության գնահատում Հայաստանի համար Chemonics International (funded by USAID Washington E&E Bureau, Environment & Natural resources division) Washington, D.C. 2000
55 Գենետիկ ռեսուրսներ մասին Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության տեխնիկական գիտաժողովի Հայաստանի զեկույց   (1996, Լայփցիգ) (անգլերեն) ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 1995

 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
# Անվանում Հեղինակ Տարի
 1 ENPI East FLEG II Program Completion Report (Countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russian Federation and Ukraine)

Full package

The World Bank, International Union For the Conservation of Nature (IUCN) and Worldwide Fund for Nature (WWF) 2017
 2 Annex 2: Country notes (Summary report with country notes to the Study on country implementation of the St. Petersburg Declaration) T. Oksanen, ENPI East Countries FLEG II Program 2016
 3 Integrated Biodiversity Management, South Caucasus, GIS and Remote Sensing Capacities for Integrated Land Use Management in Armenia, Georgia and Azerbaijan as part of the Integrated Biodiversity Management South Caucasus (IBiS) P. Schlager and K. Winterscheid, GIZ 2016
 4 Mapping Degraded Landscapes and Priority Landscapes Functionality Sites in Forest Dependent Communities: Forest Landscape Restoration (FLR) Opportunities in Selected Regions of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russia, and Ukraine: GIS maps of each of the communities involved in the FD studies from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, provided stakeholder input about what degraded lands needed priority management and why IUCN, ENPI East Countries FLEG II Program 2016
 5 IUFRO Proceedings of the 17th International Symposium in Prague: Legal Aspects of European Forest Sustainable Development (Czech Republic, Prague) May 18 – 20 Š. Rastislav, H. Michal, Š. Miroslava 2016
 6 2015 Global Forest Resources Assessment (FRA): Desk Reference FAO publication, Rome, Italy 2015
7 Regional-Level Analysis of the Outcomes of the TEEB Scoping Studies for the Forestry Sectors of Armenia, Azerbaijan and Georgia FLEG II Program 2015
8 Regional Analysis of Forest Product Use and Dependence Amongst Rural Households in South Caucasus, Eastern Europe and Russia IUCN, ENPI East Countries FLEG II Program 2014
9 Forest Dependency in Rural Armenia A. Mkrtchyan and E. Grigoryan, IUCN, ENPI East FLEG II Program 2014
10 “People, Forests and Trees in the West and Central Asia: The Outlook for 2020 (Final Report on the Forestry Outlook Study For West and Central Asia)” FAO Forestry Department Rome 2006
11 Globally Threatened Trees of the Caucasus. A Report on the Caucasus Regional Tree Red Listing workshop Fauna and Flora International (FFI) Tbilisi 2005
12 Զեկույց ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի Վրաստան և Հայաստան կատարած այցի վերաբերյալ (անգլերեն) Դ. Բեք և Լ. Փիթերսոն, Անտառային ծառայության միջազգային ծրագրեր 2004

 

ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Guidelines for the Development of a Criteria and Indicator Set for Sustainable Forest Management FAO / UNECE

UN publication issued by the Economic Commission for Europe (ECE)

2019
2 State of Forests of the Caucasus and Central Asia FAO / UNECE 2019
3 Forest Landscape Restoration in the Caucasus and Central Asia FAO / UNECE 2019
4 Biodiversity guidelines for Forest Landscape Restoration Opportunities Assessments Craig R. Beatty, Neil A. Cox and Mirjam E. Kuzee, IUCN Gland : IUCN, 2018
43p.
2018
5 Forest Landscape Restoration: Transforming Landscapes and Livelihoods in the Caucasus and Central Asia  IUCN Forest Brief,
No. 23
2018
 6 Adaptation to Climate Change Impacts in Mountain Forest Ecosystems of Armenia UNDP 2018
 7 Forest Landscape Restoration: Transforming Landscapes and Livelihoods in the Caucasus and Central Asia IUCN, Forest Brief, No.23 2018
8 Gender-responsive restoration guidelines: A closer look at gender in the Restoration Opportunities Assessment Methodology. IUCN Global Gender Office, IUCN, Global Forest and Climate Change Programme
Gland : IUCN, 2017, 25p
2017
9 Europeanizing Armenia. Assemblages of environmental rights and development in Post-Soviet Armenia Pål Wilter Skedsmo
Doctoral dissertation, Faculty of Social Sciences, University of Oslo, 2017, 266 p.
2017
 10 Issues Related to the Improvement of Forest Landscape Management in Tavush Region H. Sayadyan, G. Avetisyan, E. Vardanyan

Biolog. Journal of Armenia, 4 (69)

2017
11 Climate Change and Security in the South Caucasus Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 2017
12 The “Emerald” Network in the Republic of Armenia G. Fayvush, M. Arakelyan, K. Aghababyan, A. Aleksanyan, A. Aslanyan, A. Ghazaryan, M Oganesyan, M. Kalashian, S. Nahapetyan 2017
 13 Guidelines for the Development of a Criteria and Indicator Set for Sustainable Forest Management. (prepared for the UNECE/FAO, UNDA Project Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and Central Asia) S. Linser, P. O’Hara 2017
 14 Main Principles and Methods of Identification of High Conservation Value Forests in the Conditions of Mountainous Relief: Case of Armenia Zh. Vardanyan, T. Danielyan, G. Fayvush,  S. Galstyan

Journal of Life Sciences 11 (2017) 269-278

2017
 15 Study on Country Implementation of the St. Petersburg Declaration (Summary Report with Country Notes – see above). T. Oksanen, ENPI FLEG II Program 2016
  16 Habitats of Armenia G. M. Fayvush, A. S. Aleksanyan, Institute of Botany RA National Academy of Sciences. 2016. – 360 p 2016
17 Challenges and Prospects in Development of Integrated Forest Management in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Russian Federation (RUS) ENPI FLEG II Program, edited by M. Karpachevsky, M Mattila and N. Shmatkov with WWF Russia, Moscow 2016
 18 Good Forest Management Practices: Examples and Lessons from FLEG Process in ENPI countries S. Almazan and J. Wondolleck, ENPI East Countries FLEG II Program, IUCN & the MSNRE (School of Natural Resources and Environment, University of Michigan) 2016
 19 Practical Guide on Identification of HCVFs in Armenia (ARM) ADA-funded component of ENPI East Countries FLEG II Program in Armenia, WWF Armenia 2016
 20 Green Armenia book, WWF Armenia & Armenian Botanical Society EU-funded component of the ENPI East Countries FLEG II Program 2016
 21 Paving the Way for Gender-Responsive FLR: The Importance of Forest Landscape Restoration for Rural Women in Armenia IUCN Global Gender Office Washington DC 2015
22 Climate Change and Forest Transformation in South Caucasus (training manual) (ARM) D. Frankenhauser, WWF Armenia 2015
23 A Guide to the Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM): Assessing forest landscape restoration opportunities at the national or sub-national level Laestadius, L., Maginnis, S., Rietbergen-McCracken, J., Saint-Laurent, C., Shaw, D., Verdone, M. IUCN, Global Forest and Climate Change Programme, the Global Partnership on Forest Landscape Restoration (GPFLR), World Resources Institute (WRI), Gland, CH : IUCN, 2014, 124p 2014
 24 Climate Change and Forest Transformation in the Southern Caucasus Training Manual (One-Day Training Module for Forestry Professionals and Administrating Bodies) funded by EU D. Frankenhauser, PanForestal & WWF Germany in collaboration with the South Caucasus partner organizations, Berlin. 2014
 25 Guideline for Conducting Vulnerability Assessment of Mountain Rangeland and Forest Ecosystems in Vardenis sub-region of Gegharkunik Marz in Armenia (produced within the frames of Clima East Pilot Project “Sustainable management of pastures and forest in Armenia to demonstrate climate change mitigation and adaptation benefits and dividends for local communities” UNDP/EU) E. Ulander 2014
 26 BioFacts: Forest Cover of Armenia Based on Remote Sensing Methodology GIZ SMB Armenia, RA Ministry of Territorial Administration, RA Ministry of Agriculture 2014
 27 State of the World’s Forest: Enhancing the Socio-Economic Benefits from Forests FAO, Rome 2014
28 Legends of Nature: Protected Areas of Southern Caucasus The Ministry of Nature Protection of
the Republic of Armenia
Bioresources Management Agency, German
Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) and KfW Development
Bank
2013
 29 Non-Timber Forest Products of Northern Armenia (ARM) N. Khanjyan, WWF Armenia, ‘Art Site’ Publisher, p. 144 2012
 30 Specially Protected Nature Areas and Forests of Armenia (brochure) WWF Armenia, ENPI East Countries FLEG I Program 2012
 31 The Guide to the Forest Legislation of the Republic of Armenia (ARM) ENPI FLEG I Program. WWF Armenia and EPAC 2012
 32 Building Wildfire Management Capacities to Enhance Adaptation of the Vulnerable Mountain Forests of Armenia – Lessons From Recent Experience (as a part of the “Adaptation to Climate Change Impacts in Mountain Forest Ecosystems of Armenia” UNDP/GEF/00051202 project, financed by the Global Environment Facility) UNDP Armenia 2012
 33 Legal Aspects of European Forest Sustainable Development: Proceedings of the IUFRO 14th International Symposium, Minsk, 19-21 September Republic of Belarus IUFRO Research Group, Centre for Bioresources of NAS Belarus, Ministry of Forestry of Republic of Belarus, Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of Belarus 2012
 34 Strategic Guidelines for Responding to Impacts of Global Climate Change on Forests in the Southern Caucasus (Armenia, Azerbaijan, Georgia) financial support of German Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) through KfW N. Zazanashvili, L. Gavashelishvili, C. Montalvo, G. Beruchashvili, A. Heidelberg, J. Neuner, R. Schulzke and M. Garforth. WWF Caucasus 2011
 35 Impacts of Deforestation and Land Cover Change on Mountain Soils in Hrazdan, Armenia In Journal of Sustainable Forestry L.J. Rhoades, M. S. Demyan and B. Orr
(30:7, 677-696)
2011
 36 Peculiarities of Seed Regeneration of Mass Logged Eastern Beech Stands (ARM) A Ghulijanyan In Biol. Journal of Armenia 2(63) 2011
37 Assessing Carbon Stock in a Segment of Forest in Northeastern Armenia A. Berberyan, A., Asryan, 5th International Conference on Environmental Science and Technology, Houston, USA 2010
38 Climate Change Impacts on Forest Management in Eastern Europe and Central Asia: Dimensions, Impacts, Mitigation and Adaptation Policies Cs. Mátyás, FAO 2010
39 Legal Aspects of European Forest Sustainable Development Proceedings of the 10th International Symposium, Sarajevo, Bosnia – Herzegovina. IUFRO, Faculty of Forestry University of Sarajevo Sarajevo 2009
40 “Are the Republic of Georgia’s Vast Forest Resources a Model for Sustainable Forestry Management in Armenia?” J. Sohigian, Harvard University Extension School: Conservation Biology and Sustainable Management of Forested Landscapes 2008
41 Armenian-Russian-English Dictionary of Forest Terminology (ARM) Zh. Vardanyan, H. Sayadyan, Institute of Botany National Academy of Sciences of Armenia, 341 p. 2008
42 The Map of Specially Protected Nature Areas of Armenia, produced in the frames of “Protected Areas Programme 2012 – Caucasus Ecoregion” project with the financial support of MAVA Foundation Pour La Nature WWF Armenia 2008
43 Participatory Forestry in Central Asia and the Caucasus: Current Legal Trends and Future Perspectives E. Morgera, FAO 2008
44 Proceedings of the 9th International Symposium on “Legal Aspects of European Forest Sustainable Development” in Zikatar (Armenia), June 18 – 23 IUFRO 2007
45 The Armenian Forests: Threats to Conservation and Needs for Sustainable Management In: Ecosystems and Sustainable Development VI R. Moreno-Sanchez, H. Sayadyan, R. Streeter, and J. Rozelle. WIT Press. Southampton, UK. pp 113-122 2007
46 People, Forests and Trees in West and Central Asia: Outlook for 2020 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2007
47 Deforestation in the Republic of Armenia: A Human and Environmental Crisis S Chorbajian, May. Bard College. Annandale-on-Hudson, New York 2006
48 “Armenian Independence and Deforestation” In ICE Case Studies D. Piloyan-Boudjikanian, No. 179, American University, Washington 2006
49 Disappearing Forests: Illegal Trade in Lumber at Root of Armenia’s Tree Loss A. Harutyunyan

ArmeniaNow.com ECOLOGY section

2006
 50 Mapping Armenian Deforestation: Research based on the Geographical Information Systems (GIS) and Remote Sensing technologies A. Asryan 2006
51 “La Revolucion Verde: La Diaspora y la Reforestacion de Armenia.” (unavailable) Dorumian, A. Daniel. Generacion 3, Buenos Aires 2006
52 “Saving Armenia’s Shikahogh Nature Reserve: The Government’s Plan for a New ‘Strategic’ Road Verses a Coalition’s Fight to Save a Wonder of Nature.” St. Louis. (unavailable) J. Ettling 2006
53 Forest Policies, Management and Conservation in Soviet (1920-1991) and post-Soviet (1991-2005) Armenia H. Sayadyan, and R. Moreno-Sanchez

22 February 2006. Environmental Conservation 33(1): 1-13

2006
54 Forest Policy of the Republic of Armenia. Country Statement M. Matevosyan, HAYANTAR SNCO, Proceedings of Seminar on Capacity Building in Sharing Forest and Market Information, Prague and Křtiny, Czech Republic 2005
55 Evolution of the Forest Cover in Armenia H. Sayadyan, H. and R. Moreno-Sanchez International Forestry Review Vol. 7 (2) 2005
56 Non-Regulated and Illegal Logging in Armenia and Its Consequences H. Sayadyan 2005
57 Forest Strategy For Southern Caucasus (Armenia, Azerbaijan, Georgia, and Northeastern Turkey) World Wildlife Fund, Tbilisi, Georgia 2005
58 Implications of the New Forest Code J. Tufenkian In HyeForum, Yerevan 2005
59 Plant An Idea, Plant A Tree: Armenia Tree Project Environmental Education Curriculum K. Wesley 2005
60 Poverty Reduction Strategy Paper The Government of the Republic of Armenia 2004
61 Valuation of Mountain Forests: Case Study Armenia In: Annals of Agrarian science. Republic of Georgia H. Sayadyan, Armenian State Agrarian University, Vol.9. No.1., pp.144-148),  Yerevan, Armenia 1998
62 The scientific bases of afforestation and greening of the Armenian SSR (RUS) Kazaryan V.O., Harutyunyan, L.V., Khurshudyan, P.A., Grigoryan, A.A., Barseghyan, A.M, Publication of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, Botanical Institute, Yerevan, 334 pp. 1974
 63 The Vegetation of the Armenian Soviet Socialist Republic A. Magakian,
Chapter 8
1941

 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
# Անվանում Հեղինալ Տարի
1 Addressing climate change impact through enhanced capacity for wildfires management in Armenia (ongoing) UNDP Armenia, Ministry of Nature Protection 2017-2020
2 Accountability Systems for  Sustainable Forest Management in the Caucasus and Central Asia UNECE-FAO, UNDA 2018
3 Forest Landscape Restoration in the Caucasus and Central Asia Economic Commission for Europe, Committee on Forests and the Forest Industry. Seventy-sixth session, Vancouver, Canada 2018
4 Upscaling of Global Forest Watch in Caucasus Region (PIF) UNEP/GEF Trust Fund 2018
5 Accountability Systems for Sustainable Forest Management in the Caucasus and Central Asia. United Nations Development Account (UNDA) project June 2016 – December 2019

Project website

UNECE-FAO Forestry and Timber Section 2016-2019
6 Sustainable Land Management for Increased Productivity in Armenia Project Identification Form (PIF) IFAD – GEF Project Financing 2015
7 Mainstreaming Sustainable Land and Forest Management in Dry Mountain Landscapes

Project website

UNDP Armenia 2015-2019
8 Enhancing Livelihoods in Rural Communities through Mainstreaming and Strengthening Agricultural Biodiversity Conservation and Utilization UNEP-GEF 2014
9 Clima East Pilot Project UNDP Armenia 2013-2017
10 Community Agricultural Resource Management and Competitiveness (CARMAC) World Bank – GEF 2013
11 Lake Sevan Coastal Zone Cleaning
12 Restoration of degraded forest lands through implementation of sustainable forestry practices in Chambarak community of Gegharkunik region

Project website

UNDP / GEF Small Grants Program in Armenia 2012-2013
13 ENPI East Countries FLEG II Program The World Bank, IUCN, WWF 2012
14 Introduction of sustainable pasture management system in Gargar and Gyulakarak communities of Lori region for improvement of agro- and forest- ecosystem services

Project website

UNDP / GEF Small Grants Program in Armenia 2011-2012
15 Increasing the resilience of forest ecosystems against climate change in the South Caucasus Countries through forest transformation EU Financed Project WWF-Germany, WWF Caucasus Programme Office, WWF-Armenia and WWF-Azerbaijan 2011-2015
16 ENPI FLEG I Program, European community grant to the multi donor trust fund for Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European Neighborhood Partnership East countries and Russia The World Bank, WWF, IUCN Final Report 2008-2013
17 Adaptation to Climate Change Impacts in Mountain Forest Ecosystems of Armenia UNDP Armenia 2009-2013
18 Armenia – Natural Resources Management and Poverty Reduction Project World Bank 2002-2009