Function Area Banner

ՏՏ և շրջակա միջավայր

ՀԱՀ ԱՏՀ և հեռահար զոնդավորման լաբորատորիան հիմնվել է 2017 թվականին՝ ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի և ՀԱՀ Զաւէն և Սոնիա Ագեան բնագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Լաբորատորիան օժանդակում է նաև ՀԱՀ-ի առաջադեմ, նորարարական և միջառարկայական ակադեմիական և հետազոտական գործունեության մեջ ԱՏՀ-ների և հեռահար զոնդավորման կիրառմանը և ինտեգրմանը: Կայքէջը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://gis.aua.am/