Function Area Banner

Կայուն քաղաքներ

Քաղաքներում բնակվում է աշխարհի մարդկանց բնակչության կեսից ավելին: Այս մասնաբաժինը շարունակում է աճել, քանի որ քաղաքները մնում են տնտեսական, մշակութային և քաղաքական կյանքի կարևոր կենտրոններ: Թեև տարածական առումով դրանք արդյունավետ լուծում են ավելացող մարդկանց պոպուլյացիաների համար, դրանք նաև ստեղծում են իրենց կայունության մարտահրավերները: Քաղաքները կարող են տուժել սոցիալական և տնտեսական անհավասարություններից, ինչպես նաև աղետներին դիմակայելու, շարժունակության, էներգիայի, ջրի, օդի որակի, թափոնների և կենսաբազմազանության մարտահրավերներից: ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը միավորում է հետազոտությունների, կրթության և համայնքի իրազեկման ջանքերն ու փորձն այս մարտահրավերներից շատերի վերաբերյալ: Այն առաջարկում է համակարգերի մակարդակ՝ դիտարկելով քաղաքների և կայուն լուծումներ առաջարկելու նրանց ներուժի մասին: