Function Area Banner

Կայուն էներգիա

Էներգիայի արտադրությունը և կիրառությունը դիտարկում են երկարաժամկետ բնապահպանական, սոցիալական և տնտեսական հետևանքները, որոնք կարող են մասամբ մեղմվել կայուն էներգետիկ լուծումներով, ինչպիսիք են էներգաարդյունավետության միջոցառումները և վերականգնվող էներգիայի լուծումները: Կրթության և համայնքի իրազեկման միջոցով ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը կազմակերպել է նախաձեռնություններ, կոնֆերանսներ և սեմինարներ Հայաստանի շատ քաղաքներում և գյուղերում՝ բարձրացնելու իրազեկվածությունն այս հետևանքների վերաբերյալ, ինչպես նաև խթանելու կայուն էներգետիկ լուծումները: