Դասախոսների շարժունակության ծրագրեր և վերապատրաստման աշխատաժողովներ

Ծրագրի մասին | Դասախոսների շարժունակության ծրագրեր և վերապատրաստման աշխատաժողովներ Մագիստրոսական թեզեր և ուսանողական ծրագրեր | Ակադեմիական հրատարակություններ գրախոսվող ամսագրերում Միջազգային գիտաժողով Գիտելիքի փոխանակման հարթակ | Կապ

Հոհենհայմի համալսարանի աշխատակիցների կողմից ՀԱՀ աշխատակիցների համար անցկացված դասընթացները տևել են մեկ շաբաթ՝ սեպտեմբերի 24-28-ը, 2018 (մասնակիցները կենսաբազմազանության պահպանության նախագծերի և հողերի կառավարման ոլորտներից էին): Այս դասընթացներ կհանդիսանան գիտական հիմուք՝ ինչպիսին են օրինակ, էկոհամակարգերի ծառայությունների շրջանակը կամ մասնակցությունը, և միևնույն ժամանակ ցույց են տալիս, թե ինչպես հասկացություններն ու մեթոդները կարող են փոխանակվել կենսաբազմազանության պահպանման և կայուն զարգացման վերաբերյալ դասավանդման և հետազոտության պրակտիկայի: Հատուկ ուշադրություն էր դարձվում էկոհամակարգային ծառայությունների շրջանակների ներուժի և սահմանափակումների քննադատական արտացոլմանը: Հետևաբար, դասընթացների բնույթը միանգամայն ինտերակտիվ էր և ներառում էր «իրական աշխարհին ուղղված» գործնական վարժություններ, օրինակ, կապված համայնքների պլանավորման գործընթացներին:

Գործողություններ

Մայիսի 10, 2018 – Դասախոսություն «ԱՏՀ հանրային մասնակցությամբ և էկոհամակարգային ծառայություններ»Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում , բանախոս՝ պրոֆեսոր Կլաուդիա Բիելինգ, Հոհենհայմի համալսարան

Բանախոսը խոսեց ՀԱՀ-ի և Հոհենհայմի համալսարանի միջև սկսված նոր նախագծի մասին՝ էկոհամակարգային ծառայությունների բնազանգվածների պահպանության և զարգացման հարցում կարևոր դեր ունենալը, թե ինչքան կարևոր է հանրային իրազեկվածությունը բնության և դրա արժեքների նկատմամբ բարձրացնելը ինչպես նաև որոշումներ կայացնելու և ճիշտ պլանավորելու հարցերում: Միջազգային մակարդակով էկոհամակարգերի ծառայությունների բարելավման նպատակով ԱՏՀ հանրային մասնակցության խթանումը (PPGIS) դարձել է հատկապես պահանջված, քանի որ թույլ է տալիս տեղեկատվություն ստանալ էկոհամակարգային բնութագրերի վերաբերյալ և ինտեգրել այն կենսաֆիզիկական տվյալների հետ (օրինակ, կենսաբազմազանության, էրոզիայի պրոցեսների մասին) և փորձի վրա հիմնված կառավարման ծրագրեր մշակել: Այս գաղափարներով է առաջնորդվում GAtES-ը՝ չորսամյա նոր նախագիծը է ՀԱՀ-ի և Հոյունհայմի համալսարանի միջև: Դրա նպատակը հայկական գիտական համայնքին աջակցությունն է էկոհամակարգերի վերբերյալ գիտելիքներ ձեռք բերելու և PPGIS՝ բնազանգվածների պահպանության և կայուն զարգացման մեթոդներ կիրառելու հարցերում:

Ներբեռնել ելույթը
Դասախոսության տեսանկարահանումը

 

Սեպտեմբերի 24-28, 2018 – էկոհամակարգերի ծառայությունների և հանրային մասնակցության ԱՏՀ-ի վերաբերյալ դասընթաց ՀԱՀ-ում

Հոհենհայմի համալսարանը և ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը 2018 թվ. սեպտեմբերի 24-28-ը GAtES ծրագրի շրջանակներում համատեղ կազմակերպեցին էկոհամակարգերի ծառայությունների և հանրային մասնակցության ԱՏՀ-ի վերաբերյալ դասընթաց:

Դասընթացը վարեցին պրոֆեսոր Կլաուդիա ԲիլինգըՀոհենհայմի համալսարանից  և դոկտոր Մարիա Գարսիա-մարտինը Գոթինգենի Գեորգ-Աուգուստ համալսարանից (ստորև ներկայացված են կենսագրությունները): Դասընթացը ներառում էր հետևյալ թեմաները՝

 • Էկոհամակարգերի ծառայությունները և դրանց դերը մարդկանց կողմից ստեղծված լանդշաֆտներում
 • Գնահատում անցկացնելու հնարավորությունները
 • Վճարման ձևերը
 • Ինտեգրացիան լանդշաֆտի կառավարման մեջ
 • Ծանոթացում Հանրային մասնակցության ԱՏՀ-ին
 • Հարցազրույցի և հետազոտության անցկացման տեխնիկաները
 • Հանրային մասնակցության ԱՏՀ-ում վերլուծությունների իրականացման հնարավորությունները

Դասախոսությունների հետ զուգահեռ նաև անցկացվեց պրակտիկ աշխատանք՝

 • Հանրային մասնակցության ԱՏՀ-ի հարցաշարի պատրաստում և հետազոտության անցկացում
 • Տվյալների պատրաստում
 • Տվյալների վիզուալացում
 • Ոչ տարածական վերլուծություն
 • Տարածական վերլուծություն
 • Արդյունքների մեկնաբանում

Դասընթացի աշխատանքային լեզուն անգլերեն էր: Դասընթաց անվճար էր և նախատեսված էր համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների համար, ովքեր ունեն բնական ռեսուրսեների կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանման մասին գիտելիքներ:

Դասավարների մասին

Պրոֆ. Կլաուդիա Բիելինգ

Պրոֆ. Կլաուդիա Բիելինգը Գերմանիայի Հոհենհայմի համալսարանի Համայնքային գյուղատնտեսական գիտությունների ինստիտուտի  անցումային սոցիոլոգիայի և գյուղատնտեսության ամբիոնի վարիչն է: Նրա աշխատանքը արմատավորված է միջդիսցիպլինար կայունության հետազոտության մեջ, որը խորանում է հողօգտագործման և սննդի համակարգերում էկոլոգիական և սոցիալական հարթություննրում վերլուծությունների վրա: Նա աշխատում է մշակութային լանդշաֆտների և սոցիալ-էկոլոգիական ճկունության հասկացությունների հետ և մի շարք համատեղ ծրագրերում, հիմնականում կենտրոնանալով Հարավային և Արևմտյան Եվրոպայի վրա, փորձի վրա հիմնված էմպիրիկ հետազոտություններ է արել: Պրոֆ. Բիելինգը հրատարակել է հողերի կառավարման և կայունության մասին հսկայածավալ աշխատանքները, ինչպես նաև խմբագրել է երկու գիրք Քեմբրիջի համալսարանի մամուլում («Ճկունություն և մշակութային լանդշաֆտ», 2012 թ., «Լանդշաֆտների գիտություն և պրակտիկա», 2017 թ.): Նա «Արգելոցային նամակներ» ամսագրի համար ծառայում է որպես խմբագիր: Պրոֆ. Բիելինգը լանդշաֆտային կառավարման ասպիրանտի ​​աստիճան ունի և դոկտորական աստիճան անտառային և բնապահպանական քաղաքականության մեջ (երկուսն էլ Գերմանիայի Ֆրիբուրգի համալսարանից): Նա Գերմանիայի Գուտինգեն քաղաքի համալսարանից անտառագիտության մագիստրոսի աստիճան ունի:

Հետազոտող Մարիա Գարսիա-Մարտին

Մարիա Գարսիա-Մարտինը Գետտենենի և Կասելի համալսարաններում Գյուղատնտեսական համակարգում սոցիալ-էկոլոգիական փոխազդեցությունների ամբիոնում անցկացնում է իր դոկտորանտը: Նա նաև համագործակցում է Հոհենհայմի համալսարանի Անցումային սոցիոլոգիայի և գյուղատնտեսության ամբիոնի հետ՝ DAAD-ի կողմից ֆինանսավորվող GAtES ծրարգրի շրջանակներում:
Նա ունի հողերի պլանավորման և կայուն տեղական ինքնակառավարման մագիստրոսի աստիճան Մադրիդի համալսարանի Աշխարհագրության ֆակուլտետից և դոկտորական աստիճան Լանդշաֆտային կայունության բնագավառում Ֆրեյբերգ համալսարանի Բնապահպանության և լանդշաֆտային էկոլոգիայի ամբիոնից: