Հայաստանի թիթեռների օնլայն ատլաս

Հայաստանի թիթեռների այս օնլայն ատլասը բաղկացած է 3 մասից և թիթեռների տեսակները դասավորված են ըստ այբբենական կարգի:

Մաս 1
Ատլասի 1-ին մասը ներառումն է78 էջ:

Տես մեծացված քարտեզը:

Մաս 2
Ատլասի 2-րդ մասը ներառումն է64 էջ:

Տես մեծացված քարտեզը:

Մաս 3
Ատլասի 3-րդ մասը ներառումն է67 էջ:

Տես մեծացված քարտեզը: