ԵՏՀ ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄ՝ «Երկրատեղեկատվական համակարգերի (GIS) կիրառումը Հայաստանում՝  միտված արդյունավետ կառավարմանը»

«Երկրատեղեկատվական համակարգերի (GIS) կիրառումը Հայաստանում՝  միտված արդյունավետ կառավարմանը» սիմպոզիում

ՕՐԱԿԱՐԳ

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ
 1. Արամ Հաջյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Զաւէն և Սոնիա Ագեան բնագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետի դեկան (տեսանյութ)
 2. Սարհատ Պետրոսյան, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավար (տեսանյութ)
 3. Ալեն Ամիրխանյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի տնօրեն (տեսանյութ)
ՀՀ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ 
 1. Սարհատ Պետրոսյան, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի ղեկավար
 2. Այսեր Ղազարյան, ՀՀ բնապահպանության նախարարի տեղակալ
  • Թեմա՝ Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի դերը բնական ռեսուրսների և հողերի կառավարման գործում. իրականություն և ապագայի տեսլական (զեկույց | տեսանյութ)
 3. Արթուր Գրիգորյան, Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար
  • Թեմա՝ ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատանքների ընթացքում առաջացող բարդությունները, որոնք առաջանում են քարտեզագրման համակարգի հետևանքով (տեսանյութ)
 4. Արթուր Սարգսյան, ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի մոնիտորինգի և կանխատեսման բաժնի ԵՏՀ գծով հրահանգիչ, փ/ծ ավագ լեյտենանտ
  • Թեմա՝ Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում  (զեկույց | տեսանյութ)
 5. Կարեն Հարությունյան, ՀՀ ԱԻՆ ՍՎԳՀՎ սեյսմիկ ռիսկի գնահատման բաժնի առաջատար մասնագետ
  • Թեմա՝ Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (GIS) կիրառումը ԱԻՆ «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ում  (զեկույց | տեսանյութ)                              
 6. Ալյոշա Հարությունյան, ՀՀ ԱԻՆ ՍՎԳՀՎ երկրատեղեկատվական համակարգերի բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ
  • Թեմա՝ ԱՏՀ  տեխնոլոգիաների կիրառումը բնակավայրերի սեյսմիկ  ռիսկի  բազաների  ստեղծման  և գնահատման  համար (զեկույց | տեսանյութ) 
 7. Արամ Ստեփանյան, ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի «Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» ՊՈԱԿ-ի գործադիր տնօրեն
  • Թեմա՝ Երկրատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը  անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեում (զեկույց | տեսանյութ) 
 8. Արամ Գյուլխասյան, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
  • Թեմա՝ «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գործունեությունը՝ աշխարհատեղեկատվական համակարգերի կիրառմամբ (զեկույց | տեսանյութ)
 9. Սերգեյ Պետրոսյան, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 10. Արտակ Պողոսյան, Կրթության և գիտության նախարարություն կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն
ԲՈՒՀԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ
 1. Աղավնի Հարությունյան, Շոն Ռեյնոլդս, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ԱՏՀ մասնագետներ
  • Թեմա՝ ԱՏՀ կիրառումը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետազոտական աշխատանքներում (զեկույց | տեսանյութ) 
 2. Սուրեն Թովմասյան, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Գեդեզիայի ամբիոնի քաղաքաշինության ամբիոնի դոցենտ
  • Թեմա՝ Ոռոգման համա­կարգի տեխնիկական վիճակի ուսում­նա­սի­րու­թյուն (զեկույց | տեսանյութ) 
 3. Սամվել Նահապետյան, Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
  • Թեմա՝ Հայաստանի Հան­րա­պետությունում գեոինֆոր­մա­տիկայի զարգացման և գեոի­ֆոր­մա­ցիոն տեխնոլոգիաների ներդր­ման հիմնախնդիրները (զեկույց | տեսանյութ) 
 4. Գուրգեն Եղիազարյան, Հայաստանի ազգային ագրարային hամալսարանի Ջրային ռեսուրսների կառավարման ամբիոնի վարիչ
 5. Արտակ Փիլոյան, Երևանի պետական համալսարանի Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
  • Թեմա՝ Գյուղական բնակա­վայրերի հասանե­լիու­թյան հաշվարկ գեոտեղեկատվական միջավայ­րում։ Ապացույցներ Հայաս­տա­նից (զեկույց | տեսանյութ) 
 6. Ալեքսանդր Առաքելյան, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի երկրատեղեկատվական լաբորատորիայի վարիչ
  • Թեմա՝ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ երկրատեղեկատվական լաբորատորիայի փորձը ՀՀ տարածական տվյալների առցանց կազմակերպման և օգտագործման ուղղությամբ (զեկույց | տեսանյութ) 
 7. Դմիտրի Առաքելյան, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
ԱՅԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ
 1. Սուրեն Առաքելյան, «ԳԵՈՌԻՍԿ» գիտահետազոտական ընկերություն
  • Թեմա՝ ԱՏՀ կիրառումը երկրաշարժի սցենարի հետևանքների գնահատման համար Դիլիջան քաղաքի օրինակով (զեկույց | տեսանյութ) 
 2. Արամ Գևորգյան, USAID «ASPIRED» նախագծի տվյալների կառավարման գծով մասնագետ
  • Թեմա՝ Երկրատեղե­կատվա­կան համակարգերի  կիրառումը ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ ծրագրի շրջանակ­ներում (զեկույց | տեսանյութ) 
 3. Հայկ Երիցյան, «Գեոկոմ» ՍՊԸ-ի տնօրեն
  • Թեմա՝ Հայաստանի բնական պայմանների և ենթակառուցվածքների ԱՏՀ փորձը Գեոկոմ ընկերությունում (զեկույց | տեսանյութ)