Ծրագրի մասին | Միջոցառումներ | Հոդվածների ընդունում

Ծրագրի անվանում՝ PERITIA – հանրային քաղաքականություն, փորձագիտություն, վստահություն

Տևողություն՝ 2020 – 2023

Ծրագրի գործընկերներ՝

Միջազգային կոնսորցիումը բաղկացած է 11 հաստատությունից.

Ծրագրի նկարագիր

Ծրագիրը համախմբում է ավելի քան 20 փիլիսոփաների, սոցիալական և բնական գիտության ոլորտի գիտնականների, քաղաքական փորձագետների, էթիկայի մասնագետների, մեդիա ոլորտի փորձագետների և հասարակական կազմակերպությունների՝ ուսումնասիրելու քաղաքականությանն առնչվող փորձագիտական կարծիքի մեջ վստահությունն ու հուսալիությունը: Օգտագործելով կլիմայի փոփոխությունը որպես փորձարկման օրինակ, PERITIA-ն կկատարի բազմամասնագիտական և ինտեգրատիվ հետազոտություն՝ հասկանալու այն գործոնները, որոնք նպաստում են սոցիալական և քաղաքական որոշումների կայացման մեջ ներգրավված մասնագետների կարծիքների ուժեղացմանը կամ թուլացմանը: Քանի որ փորձագետների և խորհրդատվական մարմինների հանդեպ վստահությունը լավ կառավարման համար հիմնարար պայման է, ծրագիրը կնպաստի կայուն և օրինական կառավարման համար վստահության չափորոշիչները զարգացնելուն:

Հետազոտությունը կկատարվի երեք փուլերով: տեսական, էմպիրիկ և բարելավիչ:

Ֆինանսավորում

Ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության Հորիզոն 2020 հետազոտական և նորարարական ծրագրի կողմից՝ No 870883 դրամաշնորհային համաձայնագրի ներքո: Այս կայքէջում տեղադրված տեղեկատվությունը և կարծիքները, ինչպես նաև հաղորդակցման այլ նյութերը պատկանում են հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտացոլեն Եվրոպական հանձնաժողովի կարծիքը:

Հավելյալ տեղեկատվության համար այցելեք https://peritia-trust.eu/