PERITIA – հանրային քաղաքականություն, փորձագիտություն, վստահություն

Ծրագրի մասին | Միջոցառումներ | Հոդվածների ընդունում

Ծրագրի անվանում՝ PERITIA – հանրային քաղաքականություն, փորձագիտություն, վստահություն

Տևողություն՝ 2020 – 2023

Ծրագրի գործընկերներ՝

Միջազգային կոնսորցիումը բաղկացած է 11 հաստատությունից.

Ծրագրի նկարագիր

Ծրագիրը համախմբում է ավելի քան 20 փիլիսոփաների, սոցիալական և բնական գիտության ոլորտի գիտնականների, քաղաքական փորձագետների, էթիկայի մասնագետների, մեդիա ոլորտի փորձագետների և հասարակական կազմակերպությունների՝ ուսումնասիրելու քաղաքականությանն առնչվող փորձագիտական կարծիքի մեջ վստահությունն ու հուսալիությունը: Օգտագործելով կլիմայի փոփոխությունը որպես փորձարկման օրինակ, PERITIA-ն կկատարի բազմամասնագիտական և ինտեգրատիվ հետազոտություն՝ հասկանալու այն գործոնները, որոնք նպաստում են սոցիալական և քաղաքական որոշումների կայացման մեջ ներգրավված մասնագետների կարծիքների ուժեղացմանը կամ թուլացմանը: Քանի որ փորձագետների և խորհրդատվական մարմինների հանդեպ վստահությունը լավ կառավարման համար հիմնարար պայման է, ծրագիրը կնպաստի կայուն և օրինական կառավարման համար վստահության չափորոշիչները զարգացնելուն:

Հետազոտությունը կկատարվի երեք փուլերով: տեսական, էմպիրիկ և բարելավիչ:

  • Առաջին փուլում իրականացվում է վստահության և հուսալիության հայեցակարգի և պայմանների հիմնարար` տեսական և նորմատիվային ուսումնասիրություն: Այստեղ հիմնական նպատակը հասարակական և քաղաքական ենթատեքստերում հանրային վստահության թեմայի ընդլայնումն է՝ վերլուծելով փորձագետների հանդեպ վստահությունը սոցիալական, փիլիսոփայական, հոգեբանական և բարոյական տեսանկյունից:
  • Երկրորդ փուլը կիրականացնի էմպիրիկ մոտեցմամբ: Այն կվերլուծի փորձագետների հանդեպ վստահության մակարդակի փոփոխությունների վերաբերյալ առկա տվյալները և մանրամասն կներկայացնի այդ թեման յոթ երկրների, այդ թվում ՝ Հայաստանի փորձագետների հանդեպ վստահության ուսումնասիրության միջոցով: Կանցկացվեն նաև լաբորատոր վարքագծային ուսումնասիրություններ, որոնք կուսումնասիրեն հասարակության կողմից վստահության և հավաստիության վերաբերյալ վճիռների որոշիչները:
  • Երրորդ փուլը` ծրագրի գործողությունների/միջամտության փուլն է, որը հայտնի է որպես  բարելավման փուլ, կներառի հասարակության ներգրավվածությունը փորձագետների վստահությանն առնչվող հարցերին: Նախատեսված հիմնական գործողությունը կլինեն կլիմայի փոփոխության ոլորտում մասնագիտացած հասարակակության և փորձագետների, քաղաքական գործիչների և լրագրողների ներկայացուցչական խմբերի միջև հանդիպումները: Այս «քաղաքացիական ֆորումները», որոնք նույնպես կկազմակերպվեն Հայաստանում, կփորձարկեն և կներկայացնեն քննադատական պատկերացումներ այն մասին, թե ինչպես կարելի է ամրապնդել դիտավորյալ ժողովրդավարությունը: Նախագիծը կներգրավի երիտասարդների՝ վստահության և կառավարման վերաբերյալ էսսեների մրցույթների միջոցով: Այս փուլի վերջնական արդյունքը քաղաքականություն մշակողների համար վստահելիության գործիքների ստեղծումն ու փորձարկումն է:

Ֆինանսավորում

Ծրագիրը ֆինանսավորում է Եվրոպական միության Հորիզոն 2020 հետազոտական և նորարարական ծրագրի կողմից՝ No 870883 դրամաշնորհային համաձայնագրի ներքո: Այս կայքէջում տեղադրված տեղեկատվությունը և կարծիքները, ինչպես նաև հաղորդակցման այլ նյութերը պատկանում են հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտացոլեն Եվրոպական հանձնաժողովի կարծիքը:

Հավելյալ տեղեկատվության համար այցելեք https://peritia-trust.eu/