Թափոնների մշակման քարտեզագրումը Հայաստանում

Ծրագրի տևողությունը

Հուլիսի 25 – Դեկտեմբերի 31, 2019

 

Ծրագրի նկարագրությունը

2019 թվականի հուլիսի 24-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիր՝ Հայաստանի բոլոր մարզերում թափոնների առաջացման և մշակման տվյալների բազայի և քարտեզի ստեղծման փորձնական ծրագիր իրականացնելու համար Հայաստանի բոլոր մարզերում՝ բացառությամբ Երևանի քաղաքապետարանի:

Մասնավորապես, տվյալների բազան կներառի աշխարհագրական տեղեկատվություն թափոնների առաջացման կետերի և աղբավայրերի վերաբերյալ: Փաստորեն, այս փորձնական ծրագիրը կստեղծի գոյություն ունեցող աղբավայրերի գրանցամատյան՝ իրենց բնութագրերով (ներառյալ առկա աղբավայրերը որպես կետեր կամ բազմանկյուններ, եթե դրանք տրամադրվել են պատասխանողների կողմից): Այս փորձնական ծրագիրը նաև հնարավորություն կտա զարգացնել կարողություններ ավելի արդյունավետ և օպտիմալացված կառավարման և որակի ապահովման համար ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող թափոնների կառավարման նախագծերի և հանձնարարականների համար:

Հարություն Ալպետյան
ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն
Էլ. հասցե՝ alpetyan[at]aua.am, ace[at]aua.am
Հեռախոս՝+374 60 612 693

– ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը և ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոնը կմշակեն առցանց քարտեզի վրա հիմնված հարցում (օգտագործելով https://maptionnaire.com առցանց ռեսուրսների բաժանորդագրությունը, որը հասանելի է մինչև 2021 թվականի ամառ GatES նախագծի միջոցով)՝ տեղեկատվություն հավաքելու ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից:
– ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը կտարածի առցանց քարտեզների վրա հիմնված հարցումները տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև և կվերահսկի և կապահովի տվյալների հավաքագրման պատշաճ մուտքագրումն ու ճշգրտությունը:
– ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոնը կմշակի հավաքագրված տեղեկատվությունը ներկայացնող առցանց ինտերակտիվ քարտեզ: Առցանց քարտեզը հանրությանը հասանելի կլինի և՛ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, և՛ ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոնի կայքերում:
– Արդյունքում, կստեղծվի թափոնների առաջացման և մշակման տվյալների բազա և քարտեզ Հայաստանի բոլոր մարզերում (բացառությամբ Երևանի քաղաքապետարանի):

Թափոնների առաջացման և մշակման տվյալների բազա և քարտեզ Հայաստանի բոլոր մարզերի համար, բացառությամբ Երևանի քաղաքապետարանի

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն