«MARUEEB»՝ էներգաարդյունավետ շենքերի նորարար տեխնոլոգիաների մագիստրոսական ծրագիր ՌԴ և ՀՀ համալսարանների և շահագրգիռ կողմերի համար

«MARUEEB»-ի մասին

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ծրագրի անվանում՝  էներգաարդյունավետ շենքերի նորարար տեխնոլոգիաների մագիստրոսական ծրագիր ՌԴ և ՀՀ համալսարանների և շահագրգիռ կողմերի համար` «MARUEEB»
 • Հապավում՝ MARUEEB Erasmus+ ծրագիր
 • Դիմումի համար՝ 561890-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
 • Տևողություն՝ 2015-2018թթ
 • Համակարգող՝ Ջենովայի համալսարան, Իտալիա
 • Ծրագրի կայքը՝ http://marueeb.ru

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

 • Հիմնել և զարգացնել նոր մագիստրոսական ծրագիր՝ «Շրջակա միջավայրի պահպանություն և էներգաարդյունավետ շենքեր» ուղղվածությամբ, Ռուսաստանի և Հայաստանի երկու համալսարաններում, ինչպես նաև առնչություն ունեցող հավելյալ երկու ռուսական համալսարաններում՝ ուսանողակենտրոն և արդյունքի վրա հիմնված ուսումնառության մոտեցմամբ:
 • Ամրապնդել կապերը շահագրգիռ կողմերի հետ՝ նրանց ներգրավելով թե դասընթացների մեջ և թե նրանցից ստանալով նոր ծրագրի որակավորման ընդումնան հետ կապված պահանջներ և փաստաթղթեր:
 • Ուսումնական բարեփոխումը համապատասխանեցնել Բոլոնյայի գործընթացի վերջին տարրերին (թափանցիկություն, համեմատելիություն, ուսումնական ծրագրերի ազգային և միջազգային հավաստագրում):
 • Կենտրոնացնել դասավանդումը նոր մեթոդների վրա, ինչպես, օրինակ, դասախոսությունների և սեմինարների միջդիսցիպլինար և շփումների ձևերի վրա:
 • Ապահովել համագործակցային ուսուցում, շարժունակություն և գիտական հետազոտություններ՝ ներգրավելով կոնսորցիումի անդամներին:

ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Գործընկեր երկրների համալսարաններ՝

 • Ուրալի դաշնային համալսարան
 • Սանկտ Պետերբուրգի պոլիտեխնիկական համալսարան
 • Տամբովի պետական տեխնիկական համալսարան
 • Վորոնեժի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
 • Հարավային Ուրալի պետական համալսարան
 • Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Եվրամիության կոնսորցիումի անդամներ՝

 • Ջենովայի համալսարան (դրամաշնորհառու), Իտալիա
 • Յասիի տեխնիկական համալսարան, Ռումինիա
 • Սլովակիայի տեխնոլոգիական համալսարան Բրատիսլավայում, Սլովակիա
 • Նեապոլի երկրորդ համալսարան, Իտալիա
 • Կաունասի տեխնոլոգիական համալսարան, Լիտվա

Շահագրգիռ կողմեր՝

 • Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա ՀԿ
 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
 • «TICASS» կոնսորցիում, Իտալիա
 • «ԷՅԻ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ», Հայաստան
 • Եվրոպական քաղաքաշինության կրթության և ուսուցման ասոցիացիա, Բրյուսել
 • «Ատոմստրոյկոմպլեքս», Ռուսաստան
 • Հետազոտության և զարգացման ինստիտուտ «Շինարարական փորձաքննության կենտրոն», Ռուսաստան
 • «Ուրալպրոյեկտդուբրավա», Ռուսաստան

Ծրագրի գործընկերների մասին լրացուցիչ մանրամասներ իմանալու համար այցելեք նախագծի կայքը:

 

«MARUEEB»-ը և ՀԱՀ-ը

ԵՄ-ի համակարգող գործընկերոջ հետ պայմանավորվածության համաձայն, ՀԱՀ-ը բարեփոխեց Արդյունաբերական ճարտարագիտության և համակարգերի կառավարման (ԱՃՀԿ) մագիստրատուրայի ծրագրը՝ նոր ուսումնական ծրագիր ստեղծելու փոխարեն: «MARUEEB»-ի միջոցով, ԱՃՀԿ-ն մշակել է «Կայուն գործառնություններ և ռեսուրսների կառավարում» (ԿԳՌԿ) մասնագիտացում, որը կարող է կազմել ուսանողների մագիստրական ծրագրի մի մաս: Բացի այդ, ԿԳՌԿ-ը հասանելի կլինի մասնագիտական որակավորման ծրագրի ձևով՝ նախատեսված  համապատասխան որակավորում ունեցող շրջանավարտների և մասնագետների համար:

 

 «Կայուն գործառնություններ և ռեսուրսների կառավարում» (ԿԳՌԿ)՝ մագիստրոսական աստիճանի մասնագիտացում և մասնագիտական վկայագիր Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում

«Կայուն գործառնություններ և ռեսուրսների կառավարում» (ԿԳՌԿ) ծրագիրը, որը մեկնարկել է 2017թ.-ի աշնանը, առաջարկում է մագիստրոսական աստիճան և մասնագիտական վկայագիր, որն ուսանողներին կօժտի խելացի, կայուն և ռեսուրսների օգտագործման տեսանկյունից արդյունավետ համակարգեր և գործառնություններ մշակելու և կառավարելու համար անհրաժեշտ տեսական և կիրառական գործիքներով։ Այն իրականացվում է ՀԱՀ-ի Արդյունաբերական ճարտարագիտության և համակարգերի կառավարման (ԱՃՀԿ) մագիստրատուրայի ծրագրի շրջանակներում:

Ծրագրի պահանջներին բավարարող ՀԱՀ-ի մագիստրատուրայի ուսանողները ԿԳՌԿ մասնագիտացումը ձեռք կբերեն 30 ECTS միավոր (ամերիկյան համակարգում՝ կիսամյակային 15 միավոր) ունենալու դեպքում: Ծրագրի պահանջներին բավարարող ՀԱՀ շրջանավարտներն, ինչպես նաև այլ հաստատությունների շրջանավարտներն ու մասնագետները կարող են նաև ձեռք բերել ԿԳՌԿ մասնագիտական վկայագիր:

Առաջարկվող առարկաների թվում, ի թիվս այլոց, կլինեն «Կայուն, խելացի և ռեսուրսների օգտագործման տեսանկյունից արդյունավետ համակարգեր I և II», «Այլընտրանքային էներգիա․ տեխնոլոգիա, շրջակա միջավայր և էկոնոմիկա», «Տվյալների պեղում և կանխատեսային վերլուծաբանություն», «Համակարգերի և գործառնությունների մոդելավորում», «Նորարարություն»։ Առարկաներից շատերը կկենտրոնանան շենքերում և գործառնությունների ընթացքում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի վրա:

Մասնագիտացումը ձեռք բերելուց հետո շրջանավարտը կունենա համակարգերում և գործառնություններում կայունության և ռեսուրսների արդյունավետության բարձրացման նպատակով դիագնոստիկ և վերլուծական գործիքների կիրառման կարողություն, նորարարությունն ու փոփոխությունը խթանելու և կառավարելու, ինչպես նաև տվյալները վերլուծելու, պատկերելու և արդյունավետ կերպով հաղորդելու կարողություն:

Առաջարկվող դասընթացների և ավարտական պահանջների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք ՀԱՀ-ի ԱՃՀԿ (IESM) կայք:

Ընդունելության պայմանների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար սեղմեք այստեղ:

 

Ծրագրի գործունեությունը

 • Եվրոպական կրթական համակարգի վերաբերյալ աշխատաժողովներ
  • Բոլոնիայի գործընթացի և նախագծերի վրա հիմնված ուսուցում (Երևան)
  • Ծրագրի ձեռնարկի պատրաստում (Կաունաս և Յասի)
 • ՀԱՀ-ի երիտասարդ դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում (Ջենովա, Բրատիսլավա և Կաունաս)
 • Դասախոսների միջհամալսարանական այցելություններ
 • Շահառուների հանդիպումներ
 • Շահագրգիռ կողմերի հարցում
 • Համակարգման հանդիպումներ
 • Ծրագրի տեսանելիություն՝ հայտարարություններ, բրոշյուրներ, կայքեր

«MARUEEB»-ի միջոցառումների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար սեղմեք այստեղ:

Տեսադարան

«MARUEEB»-ի միջոցառումների լուսանկարները դիտելու համար սեղմեք այստեղ:

Հետադարձ կապ

ՀԱՀ-ում ծրագրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Նորայր Բենօհանյանին:

Էլ. հասցե` [email protected]

Հեռ.՝ +374 60 61-26-92