You are here: Home Resources Categories Դոմենի գրադարաններ

Դոմենի գրադարաններ

Այստեղ ներկայացված դոմեն գրադարանները պատրաստվել են Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի հետազոտողների կողմից՝ որպես հատու/կոնկրետ թեմատիկ ոլորտների վերաբերյալ գիտելիքների զարգացման գործում ներդրում:

Գրադարաններն ունեն բաց և անվճար հասանելիություն: Դրանք ստեղծված են օժանդակելու ապագա հետազոտողներին ավելի արդյունավետ կերպով ստեղծել գիտելիքի սահման:

Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը շնորհակալ կլինի նաև, եթե գրադարանից օգտվողները տրամադրեն հետադարձ կապ՝ գրադարանները ժամանակակից և ավելի ավելացող ռեսուրս դարձնելու նպատակով: Դուք կարող եք նաև ստեղծել ձեր անձնական Դոմենի գրադարանը: