Ընթացիկ

 

ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ (EBRD, EIB, EU NIF, E5P) 

# Փաստաթղթի անվանում Հեղինակ Տարի
1 Նախագծի պաշտոնական կայքէջ (ՎԶԵԲ) ՎԶԵԲ 2015
2 «ESDD4» շրջակա միջավայրի եվ սոցիալական ազդեցության գնահատում Bernard Ingenieure ZT GmbH/Hydro Ingenieure Umwelttechnik 2015
3 «ESDD5» բնապահպանական եվ սոցիալական գործողությունների ծրագիր  Bernard Ingenieure ZT GmbH/Hydro Ingenieure Umwelttechnik 2015
4 «ESDD7» ոչ տեխնիկական ամփոփում Bernard Ingenieure ZT GmbH/Hydro Ingenieure Umwelttechnik 2015

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (EBRD, E5P)

# Փաստաթղթի անվանում Հեղինակ Տարի
Նախագծի պաշտոնական կայքէջ (ՎԶԵԲ) ՏԿԵՆ 2019
1 Նախագծի պաշտոնական կայքէջ (ՎԶԵԲ) ՎԶԵԲ 2015
2 Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ծրագիր  ՀՀ քաղաքաշինության Նախարարություն, COWI 2014
3 Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միջև անակցությունների արձանագրություն ՀՀ քաղաքաշինության Նախարարություն 2014
4 Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում ՀՀ քաղաքաշինության Նախարարություն, COWI 2011
5 Բնապահպանական և Սոցիալական Գործողությունների Ծրագիր  ՀՀ քաղաքաշինության Նախարարություն, COWI 2011
6 Ոչ տեխնիկական ամփոփագիր ՀՀ քաղաքաշինության Նախարարություն, COWI 2011

 

ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ ԵՒ ՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՅՈՒՆ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐՈՎ (POPS) ԱՂՏՈՏՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ (ՄԱԶՄ, ԳԷՀ)

# Փաստաթղթի անվանում Հեղինակ Տարի
1 Project official webpage (UNDP) UNDP
2 Project official webpage (GEF) GEF
3 Project Document UNDP, GEF 2015
4

UNDP Regulatory Consultant(s) on Hazardous Waste (HW) Management: position and TOR announcement

UNDP 2016
5

Terms of Reference (TOR) ‐ Nubarashen Clean‐up Design Assignment

UNDP, GEF
6
Tauw, OSCE
2013
7
Tauw, OSCE
2013
8
Tauw, OSCE
2013

 

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ – ՏԶՊԾ ԾՐԱԳԻՐ

# Փաստաթղթի անվանում Հեղինակ Տարի
1 Նախագծի պաշտոնական կայքէջ (ԵՄ) EU, EEAS 2018
2 Էկոլոգիապես մաքուր և գրեթե անվճար. ԵՄ-ի շնորհիվ հայկական համայնքները անցնում են կենսագազի (հոդված) www.euneighbours.eu 2019