Ուղեցույցների և զեկույցների անգլերեն տարբերակները շուտով հասանելի կլինեն կայքէջում:

Ուղեցույցներ

Ծրագրի զեկույցներ

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է ՀԱՀ Քաղաքականությունների մշակման և հետազոտությունների հիմնադրամի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվել է Շվեդիայի կառավարության կողմից՝ ՀԱՀ և ՀՀ կառավարության  հետ համագործակցությամբ։ Հետազոտության մեջ արտահայտված տեսակետները և կարծիքները միայն հեղինակներինն են և չեն արտացոլում կողմերից որևէ մեկի պաշտոնական քաղաքականությունը կամ դիրքորոշումը։