Ձեր ներդրումը

Սույն հարցման նպատակն է ստանալ հիմնական շահագրգիռ կողմերի կարծիքներ՝ այս կարևոր ոլորտի  առավել կայուն և մնայուն ապագայի համար: Սա մտքերի և փորձի փոխանակման հարթակ է, որը հնարավորություն կտա ստեղծելու շահառուների ցանց: Բոլոր մեկնաբանությունները կվերանայվեն` ապահովելու,  որ քննարկումը մնա հարցաշարի բարձրացրած խնդիրների շրջանակում:

Ծրագրի նպատակներն են՝

 • Բացահայտել և ներգրավել վայրի բույսերի հավաքի և մոնիտրոինգի գործընթացում ներգրավված պետական և ոչ պետական հիմնական շահագրգիռ կողմերին:
 • Մշակել ՀՀ կառավարության գործողությունների օրակարգ՝ վայրի բույսերի հավաքն ավելի լավ կառավարելու և դրանց կայունությունն ապահովելու համար:
 • Բարձրացնել հասարակության իրազեկվածության և ըմբռնման մակարդակը` հասկանալու տնտեսական անհրաժեշտությունները և բնապահպանական խնդիրները հավասարակշռելու անհրաժեշտությունը:

Ոլորտի ներկայիս խնդիրներից մի քանիսն են՝

 • Վայրի բույսերի հավաքի կարգավորման և կառավարման օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ սահմանափակումները և բացերը:
 • Կարգավորումների կիրառում  իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ:
 • Բնապահպանական օրենքների խախտում և մոնիտորինգի հետ կապված խնդիրներ:
 • Վայրի բույսերի հավաքի, վերամշակման և վաճառքի հետ կապված գենդերային խնդիրներ կամ բացեր:
 • Գյուղական համայքների ներկայացուցիչների համար վայրի բույսերի հավաքին առնչվող նոր բիզնես սկսելու կամ ներկայիս բիզնեսն ընդլայնելու համար ռեսուրսների առկայություն:
 • Սահմանափակ համագործակցություն վայրի բույսերի հավաք իրականացնողների միջև և արժեշղթայի անդամների միջև, ինչը խոչընդոտ է հանդիսանում գործունեության ընդլայնման և վաճառքի համար:
 • Վայրի բույսերի հավաք իրականացնող կանանց համար շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ և կայուն հավաքի պրակտիկաների վերաբերյալ դասընթացների սահմանափակ հնարավորություններ:
 • Խնդիրներ` կապված հավաք իրականացնողների, վերամշակողների և վաճառողների համար բնօգտագործման վճարների կիրառման և հարկերի հավաքման հետ:
 • Խնդիրներ, որոնք բխում են իրավական ակտերի բացակայության պատճառով վայրի հավաքի վկայագրեր տրամադրող մեկ պետական կառույցի բացակայությունից: