MLRI: Training for Civil Society Representatives on Mining Legislation

  1. Welcome remarks
  2. Contractual Provisions in the Mining Contract and their Role in Mining Sector Governance, Jonathan Fulcher, Mining Law Expert, University of Queensland, Australia
  3. Managing Mining Legacy-International Best Practice, Jonathan Fulcher, Mining Law Expert, University of Queensland, Australia
  4. Financial Guarantees-International Best Practice, Jonathan Fulcher, Mining Law Expert, University of Queensland, Australia
  5. Beneficial ownership in the Armenian context, Jonathan Fulcher, Mining Law Expert, University of Queensland, Australia
  6. Summary
  7. Q&A

1. Բացման խոսք Ալեն Ամիրխանյան ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի տնօրեն

2. Պայմանագրային դրույթները և դրանց դերը ընդերքօգտագործման ոլորտի իրավահարաբերությունների կարգավորման հարցում, Ջոնաթան Ֆուլչեր, Իրավական փորձագետ

3. Հանքարդյունաբերության ժառանգության կառավարում. միջազգային լավագույն փորձ, Ջոնաթան Ֆուլչեր, Իրավական փորձագետ

4. Ֆինանսական երաշխիքների մեխանիզմ. միջազգային լավագույն փորձ, Ջոնաթան Ֆուլչեր Իրավական փորձագետ

5. Շահառուների սեփականության տնօրինում հայաստանյան կոնտեքստում, Ջոնաթան Ֆուլչեր, Իրավական փորձագետ

6. Ամփոփում

7.Հարց ու պատասխան