ՀԱՀ ԷԿՈՏՈՒՐԻԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ 2019. ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ

Նպատակը. Խթանել էկոտուրիզմի զարգացումը Հայաստանում՝ առաջարկելով գաղափարների և փորձի փոխանակման հարթակ, ինչպես նաև ստեղծել շահագրգիռ կողմերի ցանց: Purpose: To accelerate the development of ecotourism in Armenia by offering a platform for exchange of ideas and experiences as well as creating a network of stakeholders.