Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված թռչունների օնլայն ատլաս

ԱՏՀ քարտեզագրումը կատարվել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Յակոբեան բնապահպանական կետրոնի կողմից:

Հայաստանի Կարմիր գրքում գրանցված թռչունների օնլայն ատլասը իր մեջ ներառում է 33 քարտեզ: Առաջինը՝ կետային քարտեզ է, իսկ 2-33-ը՝ պելիգոնային: Կետային քարտեզը ցույց է տալիս թռչունների ապրելավայրերի տարածվածությունը Հայաստանի տարածքում: Պոլիգոնային քարտեզը ցույց է տալիս Կարմիր գրքում գրանցված թռչունների բնակության սահմանները:

Աղբյուր՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, Հայաստանի կարմիր գիրք:

*Այս ատլաստը ստեղծվել է կրթական նպատակներով: Օգտագործելիս հղում կատարել ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնին:

Տես մեծացված քարտեզը:

Հարցերի դեպքում կարող եք ուղարկել նամակ ace(at)aua.am էլ. փոստին: