Ուղեցույց ԿԿԹ տեղական կառավարման պլանավորման

Ծրագրի մասին

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ մեկնարկել է «Կոշտ կենցաղային թափոնների տեղական կառավարման պլանավորման» ծրագիրը, որը ֆինանսավորում է ՀԱՀ Քաղաքականությունների մշակման և հետազոտությունների հիմնադրամը:

Ծրագրի կարճաժամկետ ազդեցությունը կլինի համայնքներում կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ավելի կայուն պլանավորումը, որը կհամապատասխանի ազգային քաղաքականությանն ու ռազմավարական նպատակներին: Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակ այն է, որ համայնքները կիրառեն կոշտ կենցաղային թափոնների կայուն կառավարման գործելակերպեր: Մասնավորապես՝

 • Ծրագրեր՝ ուղղված թափոնների կանխարգելմանն և նվազագույնի հասցնելուն (համայնքներում իրազեկվածության բարձրացում)
 • Ծրագրեր՝ ուղղված ապրանքների բազմակի օգտագործմանը
 • Ռեսուրսների վերականգնում
 • Ծախսի ամբողջական վերականգնում՝ «աղտոտողը վճարում է» և «արտադրողի պատասխանատվություն» սկզբունքների հիման վրա
 • Տնային պայմաններում և համայնքներում կոմպոստավորում
 • Կատարողականի գնահատում՝ հիմնված ցուցանիշների վրա
 • Կատարողականի վրա հիմնված պայմանագրերի կնքում
 • Թափոնների առաջադեմ մշտադիտարկում
 • Փոքր համայնքնապետարանների միջև համագործակցություն
 • Տարանջատ հավաքման կենտրոնների ստեղծում
 • Թափոնների հավաքի լոգիստիկայի օպտիմալացում

ՀՀ կառավարության բարեփոխումների օրակարգը նպատակ ունի ԵՄ–Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակում մոտենալու ԵՄ չափանիշներին և նպաստելու կայուն զարգացման նպատակների առումով Հայաստանի հանձնառության կատարմանը՝ «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգի» շրջանակներում:

Ծրագրի գործողությունների շրջանակ

 • Միջազգային փորձի ուսումնասիրում (թափոնների կայուն կառավարման պլանավորման վերաբերյալ)
 • ՀՀ օրենսդրական շրջանակի գնահատում (թափոնների կայուն կառավարման պլանավորման վերաբերյալ)
 • Բազմաշահառու խմբերի ներգրավում
 • Համայնքներում կոշտ կենցաղային աղբի կառավարման պլանավորման ուղեցույցների մշակում
 • Համայնքներում կոշտ կենցաղային աղբի կառավարման պլանավորման ուղեցույցների մշտադիտարկման պահանջների վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում
 • Ուղեցույցները կիրառելու համար տեղական կառավարման մարմինների վերապատրաստման կարիքների գնահատում

Ծրագրի տևողությունը

2020թ. ապրիլ – 2021թ. հունվար

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Կոնտակտներ

Հարություն Ալպետյան, Ծրագրի գլխավոր հետազոտող
ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն
alpetyan[at]aua.am, ace[at]aua.am
Հեռ.՝ +374 60 612 693

Տաթև Հարոյան, Ծրագրի համակարգող
ՀԱՀ Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն
tharoyan[at]aua.am, ace[at]aua.am
Հեռ.՝ +374 60 612 520