Ակադեմիական ծրագրեր

Բակալավրի ծրագրեր
Բակալավրի ծրագրեր

Շրջակա միջավայրի հետ կապված բակալավրիատի ծրագրեր, ներառյալ բակալավրը և մասնագիտացումը

Մագիստրոսական ծրագրեր
Մագիստրոսական ծրագրեր

Շրջակա միջավայրի հետ կապված մագիստրոսական կամ ասպիրանտական ծրագրեր

Շարունակական կրթություն
Շարունակական կրթություն

ՀԱՀ-ի Շարունակական կրթությունն առաջարկում է շրջակա միջավայրին առնչվող մի շարք առանց կրեդիտների դասընթացներ: Անցնել հղումով՝ https://openeducation.aua.am/

ՇՄ առարկաներ ՀԱՀ-ում
ՇՄ առարկաներ ՀԱՀ-ում

Շրջակա միջավայրի հետ կապված բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասընթացների ամբողջական ցանկ