Գործառույթների տարածքներ

ՏՏ և շրջակա միջավայր

ԱՏՀ-ների, հեռահար զոնդավորման, արհեստական բանականության/մեքենայական ուսուցամ կիրառությունը բնապահպանական աշխատանքներում

ՏՏ և շրջակա միջավայր
Ջուր և Սևանա լիճ

Տեղական և միջազգային ցանցերի ներգրավումը ջրերի վերաբերյալ հետազոտությունների և կառավարման նպատակով. Սևանա լիճը՝ կիզակետում

Ջուր և Սևանա լիճ
Թափոններից դեպի արժեք՝ դեպի շրջանաձևություն

Առաջնորդվելով թափոնների հիերարխիայով և շրջանաձև տնտեսության մոդելով՝ կրճատելու մնացորդները, վերականգնելու էնեգիան, և այլ արժեքները

Թափոններից դեպի արժեք՝ դեպի շրջանաձևություն
Պատասխանատու հանքարդյունաբերություն

Հայաստանի հանքային պաշարների տնտեսապես, սոցիալապես և բնապահպանական պատասխանատու օգտագործման վերաբերյալ հետազոտություն և ուսուցում

Պատասխանատու հանքարդյունաբերություն
Բնապահպանական կառավարում

Շրջակա միջավայրի կառավարման մեջ մասնակցային և համագործակցային մոտեցումների ներդրումը որպես կայունության առանցքային կետ

Բնապահպանական կառավարում
Կայուն էներգիա

էներգիայի բաշխման և օգտագործման նոր մոտեցումները՝ բարձրացնելու Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը և բնապահպանական կայունությունը

Կայուն էներգիա
Աղետների դիմացկունություն

Գնահատել, վերապատրաստել և ներգրավել համայնքներին աղետներին պատրաստվածության, վերականգնման և երկարաժամկետ դիմակայունության համար

Աղետների դիմացկունություն
Կենսաբազմազանություն և անտառներ

Հայաստանն ընկած է կենսաբազմազանության երկու թեժ կետի վրա և սահմանակից է երրորդին: Տեսակներից մինչև էկոհամակարգերի բազմազանություն

Կենսաբազմազանություն և անտառներ
Կայուն քաղաքներ

Քաղաքները որպես համաշխարհային և Հայաստանում մեր առջև ծառացած կայուն մարտահրավերների անբաժանելի մաս

Կայուն քաղաքներ
Կայուն սննդի համակարգեր
Կլիմայի փոփոխություն և գործողություն
Բնապահպանական կրթություն

Բնապահպանական կրթության նորարարական մոտեցումների և նյութերի մշակումը և տարածումը երեխաների, երիտասարդների և մեծահասակների համար

Բնապահպանական կրթություն
Էկոտուրիզմ

Գաղափարների և փորձի փոխանակումը որպես կայուն էկոտուրիզմի օժանդակման միջոց: Ոլորտի կայունության վերաբերյալ հետազոտություն

Էկոտուրիզմ