Բնապահպանական կրթություն

ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոնը զբաղվում է բնապահպանական կրթությամբ տարբեր տարիքային խմբերի և լսարանների համար: Այն մշակում է ուսումնական ծրագրեր ՀԱՀ բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար: Այն նաև մշակում է մասնագիտական զարգացման դասընթացներ՝ ընդգրկելով թեմաների լայն շրջանակ, այդ թվում՝ կայուն գյուղատնտեսություն, կայուն քաղաքներ, կայուն գյուղատնտեսություն, անտառներ և կենսաբազմազանություն, բնապահպանական կառավարման մասնակցային մոտեցումներ և այլն: Կենտրոնն աշխատել է նաև տարրականից մինչև միջնակարգ կրթության վրա՝ վերանայելով Հայաստանում առկա ուսումնական ծրագրերը և առաջարկելով բարեփոխումներ, ինչպես նաև ուղղակիորեն աշխատելով դպրոցների և դպրոցականների հետ բնապահպանական նախաձեռնությունների վրա, ինչպիսիք են «ուտելի» դպրոցական բակերը, որոնք ներառում էին վերմիկոմպոստավորում և այլն: Կենտրոնը նաև հրատարակել է բնապահպանական կրթության համար օգտակար դասագրքեր, ձեռնարկներ և տեսալսողական նյութեր:

Բնապահպանական կրթություն