Աջակցություն արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը (EITI) և հանքարդյունաբերության թափանցիկությանը

ՀԱՀ-ի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնը Երևանում Բրիտանական դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության իրականացման նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) իրականացման և հանքարդյունաբերության լիցենզիաների և պայմանագրերի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանն ուղղված Հայաստանի կարողությունների բարձրացմանն օժանդակող գործընկերն է:

Այս ծրագրի միջոցով ՀԱՀ-ի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնն աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը՝

a) Շրջանակային ուսումնասիրության նախապատրաստում, որը կուղղորդի Հայաստանի ԱՃԹՆ բազմաշահառու խմբին (MSG)՝ ճշտելու ԱՃԹՆ-ի շրջանակներում հրապարակվող տեղեկատվության շրջանակը, տեսակները և ծավալը և դրա հրապարակման ամենահարմար մոտեցումը:

b) Հանքարդյունաբերության ոլորտի իրավական և ինստիտուցիոնալ դաշտի վերաբերյալ զեկույցի պատրաստում: Զեկույցը կուսումնասիրի ոլորտի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտը, կբացահայտի առկա բացերը և կառաջարկի գործողությունների ծրագիր դրանց վերացման համար: Մասնավորապես, կուսումնասիրվեն կարգավորող դաշտը, հանքարդյունաբերության թույլտվությունների, լիցենզիաների և պայմանագրերի տրամադրման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական սեփականատերերի բացահայտման հետ կապված հարցեր: Բացի այդ, պետք է առաջարկվի պատասխանատու հանքարդյունաբերության նախնական ճանապարհային քարտեզ:

c) Կազմակերպել վերապատրաստման դասընթացներ լրագրողների, հարակից ՔՀԿ-ների և կառավարության աշխատակազմի համար ԱՃԹՆ-ի և հանքարդյունաբերության թույլտվությունների, լիցենզիաների և պայմանագրերի տրամադրման թափանցիկության և հաշվետվողականության վերաբերյալ:

Հայաստանը ԱՃԹՆ-ի թեկնածու երկիր է դարձել 2017 թվականի մարտի 9-ին։ Լիիրավ անդամ դառնալու համար Հայաստանը պետք է համապատասխանի ԱՃԹՆ ստանդարտի պահանջներին, ներառյալ իր առաջին ԱՃԹՆ զեկույցի հրապարակումը մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի վերջը:

Ծրագրի մեկնարկի վերաբերյալ նորությունների համար այցելեք հետևյալ հղմամբ՝

ՀԱՀ-ն աջակցում է Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը (ԱՃԹՆ) և Հանքարդյունաբերության թափանցիկության ծրագրին:

Հավելյալ տեղեկատվության համար անցեք հետևյալ հղմամբ՝ http://www.gov.am/en/eiti

Ծրագրի արդյունքները հասանելի են այստեղ՝

Շրջանակի ուսումնասիրություն 2018

Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ վերանայում և գործողությունների ծրագիր 2018թ