Function Area Banner

Պատասխանատու հանքարդյունաբերություն

ՀԱՀ Յակոբեան կենտրոնը մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում հանքարդյունաբերության ոլորտում՝ իրականացնելով հետազոտություններ, ուսուցում և շահերի պաշտպանություն իր Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի միջոցով: Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնը նպաստում է Հայաստանում և տարածաշրջանում սոցիալապես, բնապահպանական և տնտեսապես պատասխանատու հանքարդյունաբերության համաշխարհային լավագույն փորձի առաջխաղացմանը: Կենտրոնը համագործակցում է բոլոր հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ, ներառյալ ՝արդյունաբերության, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, շրջակա միջավայրի պաշտպանության խմբերի, ֆինանսական հաստատությունների և հանրային հատվածի:

Completed

EITI and CSOs

Toxic Tanneries